CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
193135687
Viršuliškių g. 103
Vilnius
LT-05115
LT
Asmuo ryšiams: Gintarė Rudokienė
Telefonas: +370 60632359
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kpmpc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=518897
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektroninio įrankio, skirto kompetencijų vertinimo užduočių bankui parengti, sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72211000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos elektroninio įrankio, skirto kompetencijų vertinimo užduočių bankui parengti, sukūrimo ir įdiegimo paslaugos. Tiekėjas turės sukonfigūruoti ir įdiegti elektroninio testavimo užduočių rengimo ir užduočių banko taikomąją informacinę sistemą, apimančią techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) apibrėžtus reikalavimus. Visos pirkimo sutarties vykdymo metu turės būti teikiamos įdiegtos sistemos kokybės užtikrinimo ir techninės priežiūros paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72211000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos elektroninio įrankio, skirto kompetencijų vertinimo užduočių bankui parengti, sukūrimo ir įdiegimo paslaugos. Tiekėjas turės sukonfigūruoti ir įdiegti elektroninio testavimo užduočių rengimo ir užduočių banko taikomąją informacinę sistemą, apimančią techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) apibrėžtus reikalavimus. Visos pirkimo sutarties vykdymo metu turės būti teikiamos įdiegtos sistemos kokybės užtikrinimo ir techninės priežiūros paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-08-29
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo terminas abiejų šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams Sutartyje numatytomis sąlygomis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: PROJEKTAS „ĮVAIRIAIS BŪDAIS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS“, PROJEKTO NR. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad teikėjai pateiktų Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra teikėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Perkančiajai organizacijai patikrinus ir įvertinus pasiūlymus, atlikus EBPVD patikrinimo procedūrą ir išrinkus laimėtoją, tik laimėtojo bus prašoma pateikti dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Užsakovas reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas neatšaukiama ir besąlygiška banko garantija, arba besąlyginiu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Paslaugų teikėjas per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, neatšaukiamą ir besąlygišką banko garantiją arba besąlyginį draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su tiekėjo įmokos draudimo bendrovei už jos laidavimo rašto išdavimą sumokėjimą patvirtinančiu dokumentu). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma 2 000,00 Eur (du tūkstančiai eurų ir 00 ct).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-25
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-25
Vietos laikas:  11:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?