CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Onutė Skarbauskienė
Telefonas: +370 37305902
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=499024
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Topografinių planų sudarymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71354100  -  Skaitmeninio kartografavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkantysis subjektas numato įsigyti topografinių planų sudarymo paslaugas, kurių reikalavimai nurodyti Topografinių planų sudarymo paslaugos techninėje specifikacijoje.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 29000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71354100  -  Skaitmeninio kartografavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkantysis subjektas numato įsigyti topografinių planų sudarymo paslaugas (toliau ‒ Paslaugos), kurių reikalavimai nurodyti Topografinių planų sudarymo paslaugos techninėje specifikacijoje. Paslaugos apima topografinių planų (nuotraukų), naujai pastatytų požeminių komunikacijų geodezinių (išpildomųjų) nuotraukų parengimą ir suderinimą, šulinių tyrinėjimo atlikimą, taškų pagal projekte nurodytas koordinates nužymėjimą. Tiekėjas turės atlikti Paslaugas pagal Perkančiojo subjekto atskiras suformuotas užduotis tiekėjo pasiūlyme pateiktais Paslaugų atlikimo terminais. Techninėje specifikacijoje nurodyti Paslaugų kiekiai yra preliminarūs ir numatyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 29000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis sudaroma 12 (dvylikos) mėnesių terminui nuo jos įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti Sutarties terminą 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių, bet ne ilgiau iki bus išnaudota maksimali Sutarties kaina – 29 000,00 (dvidešimt devyni tūkstančiai) Eur be PVM.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus prieš pasiūlymų eilės sudarymą (po vokų atplėšimo procedūros, įvertinus pasiūlymus) bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Perkantysis subjektas sumoka už faktiškai suteiktas Paslaugas per 15 (penkiolika) dienų po Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Perkantysis subjektas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminas bus skaičiuojamas tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. PVM sąskaita faktūra per E. sąskaitą Perkančiajam subjektui pateikiama tik pasirašius priėmimo–perdavimo aktą. Priėmimo–perdavimo aktas Perkančiajam subjektui turi būti pateiktas per 5 d. d. po Paslaugų suteikimo.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui nesuteikus Paslaugų Sutartyje nustatytais terminais, tiekėjas turės sumokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM. Tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės ar Perkančiajam subjektui nutraukus Sutartį dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas sumoka Perkančiajam subjektui 10 proc. dydžio baudą nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dėl nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-02-26
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-02-26
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais procedūroje nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-14
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?