CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
188752174
Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Ukmergė
20114
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Strumilienė
Telefonas: +370 34060264
Faksas: +370 34063370
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ukmerge.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=504415
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus, Pirties ir Utenos gatvių rekonstravimo (statybos) darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektą sudaro projekto „Vilniaus, Pirties ir Utenos gatvių rekonstravimo (statybos), sutvarkant viešąją infrastruktūrą Vilkmergėlės upės prieigose, Ukmergės mieste techninis projektas“ rangos darbų pirkimas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 239926.70  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45112711  -  Kraštovaizdžio darbai parkuose
45213316  -  Pėsčiųjų takų įrengimo darbai
45220000  -  Inžinerijos ir statybos darbai
45233252  -  Gatvių dangos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pirties g. Utenos g., Ukmergė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai bus atliekami kultūros paveldo vietovėje (teritorijoje). Numatyti tokie statybos darbai: inžinerinių, archeologinių tyrinėjimų atlikimas; paruošiamieji darbai ir ardymo darbai; inžinerinių tinklų sutvarkymas ir įrengimas; gatvių, takų apšvietimo tinklų sutvarkymas bei įrengimas; gatvių važiuojamosios dalies sutvarkymas; šaligatvių ir takų sutvarkymas bei įrengimas; eismo reguliavimo priemonių įrengimas; teritorijos sutvarkymo darbai. Prieš pradedant statybos darbus, Tiekėjas paruošia darbo projektą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 239926.70  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta rašytiniu šalių susitarimu 1 kartą iki 1 mėn. laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Galimybės: 1) pratęsti sutartį: dėl nenumatytų aplinkybių (teisminiai ginčai; išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos; bet koks vėlavimas, kliūtys ar trukdymai, sukelti arba priskiriami Užsakovui arba tretiesiems asmenims; techninio projekto pakeitimas; pasikeitus teisiniam reglamentavimui; esant objektyvioms, nuo Tiekėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protingas Užsakovas ir/arba Tiekėjas negalėjo numatyti pirkimo vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu). 2) Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis VPĮ 89 str.nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams pirkimo vykdytojo pateiktame techniniame projekte / techninėje specifikacijoje, dėl kurių nebereikia atlikti darbų arba reikia juos įsigyti papildomai; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, kad darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis, pirkimo vykdytojui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti sutarties finansavimo lėšas.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos „Miestų kompleksinė plėtra“ 07.1.1-CPVA-R-905 projekto „Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo projektas“ dalis, pagal techninį projektą „Vilniaus, Pirties ir Utenos gatvių rekonstravimo (statybos), sutvarkant viešąją infrastruktūrą Vilkmergėlės upės prieigose, Ukmergės mieste“
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikti tik naudojantis CVP IS.
Darbai perkami pagal fiksuotos kainos kainodarą.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas bei subtiekėjas, kurio pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, turi pateikti užpildytą EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas per 5 d.d. nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą – LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba LR ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą, Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus). Užtikrinimo vertė - 5 proc. nuo Sutarties bendros kainos su PVM. Sutarties užtikrinimas turi galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį bet ne trumpiau kaip 30 d.po pirkimo Sutartyje numatyto Darbų teikimo termino pabaigos. Tuo atveju, kai Darbų teikimo termino pabaiga yra pratęsiama, turi būti pratęstas Sut.įvykd. užtikrinimo galiojimo terminas. Garantas/laiduotojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui/laiduotojui nurodys, kad užtikrinimo suma jai priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-14
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-14
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks ne anksčiau, nei 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus 36 kab., adresu - Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Perkančioji organizacija su Tiekėju atsiskaito ne vėliau kaip per 30 dienų, kai Tiekėjas pateikia PVM sąskaitą faktūrą ir suinteresuotų Šalių pasirašytą darbų perdavimo-priėmimo aktą. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Automatiniam Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkančių sąskaitų faktūrų duomenų apsikeitimui įmonėse ir organizacijose turi būti sukurta sąsaja su turimomis apskaitos programomis. Neketinantiems kurti tokių sąsajų, pateiktos sąskaitos bus pasiekiamos ir priimamos per „E.sąskaita“ informacinę sistemą. Įmonės papildomos informacijos dėl savo sistemų integravimo gali kreiptis į Registrų centrą el. p. einvoicing@registrucentras.lt
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami VPĮ 102-103 straipsniuose nustatyta tvarka.
Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali VPĮ 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-31

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?