CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
188774441
S. Nėries g. 1
Vilkaviškis
LT-70147
LT
Asmuo ryšiams: Silvija Malinauskaitė
Telefonas: +370 34260092
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilkaviskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=518494
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Automobilių stovėjimo aikštelės prie Kybartų turgavietės, adresu: Darvino g. 3A, Kybartai, statybos rangos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Automobilių stovėjimo aikštelės prie Kybartų turgavietės, adresu: Darvino g. 3A, Kybartai, statybos rangos darbų pirkimas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 213747.11  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Automobilių aikštelėje projektuojamos 56 stovėjimo vietos iš kurių 4 skirtos žmonėms su negalia. Aikštelėje projektuojami 5 lauko suolai, 2 šiukšliadėžės bei 7 apšvietimo elementai. Važiuojamoji dalis projektuojama iš asfalto dangos, automobilių statymo vietos: betoninės ir ažūrinės trinkelės, pėsčiųjų takai: betoninės trinkelės. Norima automobilių aikštelę išlaikyti kiek įmanoma natūralesnę, dėl šios priežasties parenkamos ažūrinės trinkelės, kurių tarpuose auga veja.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 213747.11  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose, pritaikant juos bendruomenės poreikiams“ Projekto Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41-0007

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar pasitelkiamas subjektas, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, privalo užpildyti ir pasirašyti atskirą EBVPD.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis statybos darbų veikla.
Pateikiama:
Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, įstatų atitinkamos dalies kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius Tiekėjo teisę verstis statybos veikla arba užsienio šalies tiekėjo teisę verstis statybos veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas) išduoti dokumentai ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis statybos veikla) kopijos.
Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 129 317,00 Eur. su PVM.
2. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
- Bent 1 statybos vadovą, įgijusi LR statybos įstatymo 2 str. 1 arba 92 d. nurodytą išsilavinimą (architekto ar statybos inžinieriaus).
3. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
- Bent 1 statybos specialiųjų darbų vadovą (statybos darbų sritys: mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas).
4. Tiekėjas sutarties vykdymui turi nuosavybės teise turėti arba turi galimybę nuomotis (ar kitais pagrindais naudoti) stacionarias ar mobilias karšto asfalto gamyklas, kuriomis galėtų pasinaudoti, kad tinkamai atliktų pagal pirkimo sutartį numatytus darbus.
Jei tiekėjas sutarties vykdymui nuosavybės teise neturi minėtos (minėtų) gamyklos (gamyklų), neketina jos (jų) nuomotis ar naudoti kitais pagrindais, jis turi įsigyti (nusipirkti) asfalto mišinių.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. Pateikiamas per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis, kuriose nurodoma, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
2. Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subrangovas);
2) Specialistų sąraše išvardytų specialistų išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, Teisės pripažinimo pažyma ar kitas lygiavertis dokumentas, leidžiantis vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį vienai arba kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.
Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.
3. Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subrangovas).
2) Specialistų sąraše išvardytų specialistų kvalifikacijos atestatas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, Teisės pripažinimo pažyma ar kitas lygiavertis dokumentas, leidžiantis vykdyti sutartinius įsipareigojimus, patvirtinantis specialistų kvalifikaciją.
Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį vienai arba kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.
Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.
4. Pateikiama:
1) Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas nuosavybės teise turi stacionarias ar mobilias gamyklas, kuriose gali gaminti asfalto mišinius, nurodant gamyklų adresą (mišinių gamybos vietą).
2) Jei tiekėjas neturi tokių gamyklų ir numato jas nuomotis ar naudoti kitais pagrindais, jis turi pateikti:
• ketinimų protokolus arba preliminarias nuomos, panaudos ar kitokias sutartis, patvirtinančias, kad tiekėjas turi galimybę gamyklas naudoti kita teisėta forma, nurodant jų adresą (mišinių gamybos vietą);
• nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus.
3) Jei tiekėjas neturi gamyklų ir neketina jų nuomotis, jis turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad įsigis (nusipirks) asfalto mišinių, nurodant gamyklų adresą (mišinių gamybos vietą).
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Užsakovui užtikrinimą pagal šį punktą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo suma 5 proc. Sutarties kainos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Jeigu 3.4 papunktyje užtikrinimo suma neįrašyta, tai šis punktas netaikomas.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai pagal šį punktą yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-01
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-01
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdyje tiekėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A.Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-18

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?