CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
300066843
Mindaugo g. 26, Vilnius
Vilnius
03215
LT
Asmuo ryšiams: Regina Kaleinikova
Telefonas: +370 70680234
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymo, monitoringo ataskaitos ir monitoringo programos parengimo paslaugų teikimo LK LV ĮAT PĮAC, RĮAC, KĮAC, KLĮAC paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90000000  -  Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

„Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymo, monitoringo ataskaitos ir monitoringo programos parengimo paslaugų teikimo LK LV ĮAT PĮAC, RĮAC, KĮAC, KLĮAC" paslaugų pirkimas yra skirstomas į 7 pirkimo dalis. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims. Jei pirkimas skaidomas dalimis pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  11684.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

LK LV ĮAT PĮAC teritorijoje, Pajuosčio k., Panevėžio r.
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90715000  -  Taršos tyrimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
LK LV ĮAT PĮAC teritorijoje, esančioje Pajuosčio k. Velžio sen. Panevėžio r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2019 m. birželio 11 d. techninėje specifikacijoje Nr. TS-183, punktuose: 3, 4 (Priedas Nr. 1)
Paslaugų suteikimo terminai:
- Metinė monitoringo ataskaita, turi būti pateikiama Užsakovui kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
- Monitoringo duomenys (laboratorinių tyrimų protokolų kopijos) turi būti pateikiami užsakovui ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo mėginių paėmimo dienos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Požeminio vandens monitoringas Artilerijos ir Algirdo batalionų teritorijose (RĮAC)
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90733000  -  Su vandens tarša susijusios paslaugos
92000000  -  Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos
90733700  -  Gruntinio vandens taršos stebėjimo arba kontrolės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Gaižiūnų kaimas, Jonavos raj., Algirdo MPB
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2019 m. liepos 18 d. techninėje specifikacijoje Nr. TS -241, punktuose: 3, 4 (Priedas Nr. 2)
- Metinės 2019, 2020, 2021 m. monitoringo ataskaitos, turi būti pateiktos Užsakovui kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
- 2022 m. metinė monitoringo ataskaita turi būti pateikta iki sutarties pabaigos.
- Monitoringo duomenys (laboratorinių tyrimų protokolų kopijos) turi būti pateikiami užsakovui ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo mėginių paėmimo dienos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

LK LV ĮAT KĮAC skysto kuro degalinės ir autotransporto plovyklos požeminio vandens monitoringo, ataskaitos, programos parengimo
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90733700  -  Gruntinio vandens taršos stebėjimo arba kontrolės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kareivinių g. 9, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2019 m. rugsėjo 2 d. techninėje specifikacijoje Nr. TS-270, punktuose 4, 5, 6, 7 (Priedas Nr. 3)
Paslaugų suteikimo terminai:
- Prieš teikiant programą ir ataskaitą atsakingoms institucijoms, jų projektai turi būti pateikti Pirkėjui peržiūrai ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 20 d.
- Ataskaita turi būti pateikta atsakingoms institucijoms ir Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 1 d.
- Programa su suderinimo raštu turi būti pateikta Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 d.
- Monitoringo duomenys (laboratorinių tyrimų protokolų kopijos) turi būti pateikiami Pirkėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mėginių paėmimo dienos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

LK LV ĮAT KĮAC Marijampolės sk., skysto kuro degalinės požeminio vandens monitoringo ataskaitos, programos parengimo
Pirkimo dalies Nr.:  4
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90733700  -  Gruntinio vandens taršos stebėjimo arba kontrolės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vytauto g. 72, Marijampolė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2019 m. rugsėjo 4 d. techninėje specifikacijoje Nr. TS-271, punktuose 4, 5, 6, 7 (Priedas Nr. 4)
Paslaugų suteikimo terminai:
- Prieš teikiant programą ir ataskaitą atsakingoms institucijoms, jų projektai turi būti pateikti Pirkėjui peržiūrai ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 20 d.
- Ataskaita turi būti pateikta atsakingoms institucijoms ir Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 1 d.
- Programa su suderinimo raštu turi būti pateikta Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 d.
- Monitoringo duomenys (laboratorinių tyrimų protokolų kopijos) turi būti pateikiami Pirkėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mėginių paėmimo dienos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

LK LV ĮAT PĮAC Depų tarnybos kuro sandėlio Pajuosčio k., Panevėžio r. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo, ataskaitos, programos parengimo
Pirkimo dalies Nr.:  5
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90733700  -  Gruntinio vandens taršos stebėjimo arba kontrolės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2019 m. rugsėjo 10 d. techninėje specifikacijoje Nr. TS-276, punktuose 4, 5, 6, 7 (Priedas Nr. 5)
Paslaugų suteikimo terminai:
- Prieš teikiant programą ir ataskaitą atsakingoms institucijoms, jų projektai turi būti pateikti Pirkėjui peržiūrai ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 20 d.
- Ataskaita turi būti pateikta atsakingoms institucijoms ir Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 1 d.
- Programa su suderinimo raštu turi būti pateikta Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 d.
- Monitoringo duomenys (laboratorinių tyrimų protokolų kopijos) turi būti pateikiami Pirkėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mėginių paėmimo dienos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

LK LV ĮAT KLĮAC skysto kuro degalinės ir autotransporto plovyklos požeminio vandens monitoringo, ataskaitos, programos parengimo
Pirkimo dalies Nr.:  6
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90733700  -  Gruntinio vandens taršos stebėjimo arba kontrolės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Liepojos pl. 5, Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2019 m. rugsėjo 11 d. techninėje specifikacijoje Nr. TS-278, punktuose 4, 5, 6, 7 (Priedas Nr. 6)
Paslaugų suteikimo terminai:
- Prieš teikiant programą ir ataskaitą atsakingoms institucijoms, jų projektai turi būti pateikti Pirkėjui peržiūrai ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 20 d.
- Ataskaita turi būti pateikta atsakingoms institucijoms ir Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 30 d.
- Programa su suderinimo raštu turi būti pateikta Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.
- Monitoringo duomenys (laboratorinių tyrimų protokolų kopijos) turi būti pateikiami Pirkėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mėginių paėmimo dienos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

LK LV ĮAT KLĮAC Tauragės skyriaus skysto kuro degalinės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo, ataskaitos, programos parengimo
Pirkimo dalies Nr.:  7
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90733700  -  Gruntinio vandens taršos stebėjimo arba kontrolės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Laužo k.1, Tauragės sen., Tauragės r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2019 m. rugsėjo 10 d. techninėje specifikacijoje Nr. TS-277, punktuose 4, 5, 6, 8, 9 (Priedas Nr. 7)
Paslaugų suteikimo terminai:
- Metinė 2020 m. ataskaita turi būti pateikta atsakingoms institucijoms ir Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 d.
- Prieš teikiant programą ir 2017-2021 m. ataskaitą atsakingoms institucijoms, jų projektai turi būti pateikti Pirkėjui peržiūrai ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 20 d.
- 2017-2021 m. ataskaita turi būti pateikta atsakingoms institucijoms ir Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 1 d.
- Programa su suderinimo raštu turi būti pateikta Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 1 d.
- Monitoringo duomenys (laboratorinių tyrimų protokolų kopijos) turi būti pateikiami Pirkėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mėginių paėmimo dienos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 221-542130
2019-681537

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: U-83

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: LK LV ĮAT PĮAC teritorijoje, Pajuosčio k., Panevėžio r.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Geomina“
45769634
Vaidoto g. 42C, Šiaulių m., 76137 Šiaulių m. sav.
Šiaulių m.
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  6050.00  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  6050.00  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  7452.00  EUR   į kurį atsižvelgta

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: U-78

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Požeminio vandens monitoringas Artilerijos ir Algirdo batalionų teritorijose (RĮAC)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB Geomina
145769634
Vaidoto g. 42C, Šiaulių m., 76137 Šiaulių m. sav.
Šiaulių m.,
76137
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  919.00  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  919.00  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  3348.00  EUR   į kurį atsižvelgta

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: U-84

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: LK LV ĮAT KĮAC skysto kuro degalinės ir autotransporto plovyklos požeminio vandens monitoringo, ataskaitos, programos parengimo

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB Ekometrija
123472655 (senas į.k. 2347265)
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  591.00  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  591.00  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  723.95  EUR   į kurį atsižvelgta

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: U-79

Pirkimo dalies Nr.: 4

Pavadinimas: LK LV ĮAT KĮAC Marijampolės sk., skysto kuro degalinės požeminio vandens monitoringo ataskaitos, programos parengimo

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "DGE Baltic Soil and Environment"
300085690
Smolensko g. 3, Vilnius
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  1170.00  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  1170.00  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  1565.79  EUR   į kurį atsižvelgta

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: U-80

Pirkimo dalies Nr.: 5

Pavadinimas: LK LV ĮAT PĮAC Depų tarnybos kuro sandėlio Pajuosčio k., Panevėžio r. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo, ataskaitos, programos parengimo

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "DGE Baltic Soil and Environment"
300085690
Smolensko g. 3, Vilnius
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  1220.00  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  1220.00  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  1563.25  EUR   į kurį atsižvelgta

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: U-81

Pirkimo dalies Nr.: 6

Pavadinimas: LK LV ĮAT KLĮAC skysto kuro degalinės ir autotransporto plovyklos požeminio vandens monitoringo, ataskaitos, programos parengimo

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
300085690
Smolensko g. 3, Vilnius
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  760.00  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  760.00  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  854.00  EUR   į kurį atsižvelgta

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: U-82

Pirkimo dalies Nr.: 7

Pavadinimas: LK LV ĮAT KLĮAC Tauragės skyriaus skysto kuro degalinės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo, ataskaitos, programos parengimo

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB EKOMETRIJA
123472655
Geologų g 11, Vilnius
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  974.00  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  974.00  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  1223.30  EUR   į kurį atsižvelgta

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?