CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
191744287
Žalgirio g. 117
Vilnius
08217
LT
Asmuo ryšiams: Irena Šichovcovienė
Telefonas: +370 52045586
Faksas: +370 52728576
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.zalgirioklinika.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=523639
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Liftų įrengimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45350000  -  Mechaninės įrangos montavimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šio pirkimo objektas yra liftų įrengimo darbai, kurie apima įgaliotosios organizacijos pastate (esančio Žalgirio g. 117, Vilnius) esančių 2 senų liftų demontavimą, šachtų didinimą pritaikant jas naujiems liftams ir 2 naujų liftų įrengimą su galimybe įrengiamais liftais naudotis asmenims su negalia (toliau – darbai). Reikalavimai darbams ir jų apimtys nustatyti konkurso sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.
Pirkimas neskaidomas į dalis. Tiekėjas turi siūlyti visus darbus bei visą jų apimtį.
Pirkimo sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nėra tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje, bet yra būtini pirkimo sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45350000  -  Mechaninės įrangos montavimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šio pirkimo objektas yra liftų įrengimo darbai, kurie apima įgaliotosios organizacijos pastate (esančio Žalgirio g. 117, Vilnius) esančių 2 senų liftų demontavimą, šachtų didinimą pritaikant jas naujiems liftams ir 2 naujų liftų įrengimą su galimybe įrengiamais liftais naudotis asmenims su negalia (toliau – darbai). Reikalavimai darbams ir jų apimtys nustatyti konkurso sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.
Pirkimas neskaidomas į dalis. Tiekėjas turi siūlyti visus darbus bei visą jų apimtį.
Pirkimo sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nėra tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje, bet yra būtini pirkimo sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Aplinkosauginiai reikalavimai  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Laiko planavimas  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Įrangos garantija  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta sutartyje nenumatytais atvejais
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimu įgyvendinamas investicijų projektas „Avarinės būklės liftų ir sterilizacinės viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje Vilniuje, Žalgirio g. 115 ir117 atnaujinimas“. Klinika yra įgaliota atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties pasirašymo LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-1211

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Perkančioji organizacija pašalins tiekėją iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jei paaiškės, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną pirkimo sąlygų 3.1 papunktyje pateiktoje 1 lentelėje nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.
Tiekėjas privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Perkančioji organizacija, prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas iki darbų pradžios pateikia įrodymą, kad tiekėjas ir jo subrangovai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę.
2. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas banko ar draudimo bendrovės laidavimo raštu.
3. Perkančioji organizacija turi teisę skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną,
4. Už kiekvieną minimalių aplinkos apsaugos kriterijų ir (arba) įsipareigojimų, kurie buvo vertinami nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pirkime, nesilaikymo atvejį, tiekėjui bus taikomos baudos.
5. Tiekėjas, atlikęs darbus, turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal sutartį.
Išsamios Sutarties vykdymo sąlygos pateiktos pirkimo sąlygose.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-07-20
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-07-20
Vietos laikas:  12:00
Vieta:  
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, Žalgirio g. 117, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-03
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?