CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Morkūnienė
Telefonas: +370 46041407
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=503552
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Skulptūros-meninio akcento, skirto Dž. J. Simpsonui ir Derybinei grupei dėl Palangos grąžinimo Lietuvai įamžinti, projekto idėjos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312230  -  Skulptorių teikiamos paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312230  -  Skulptorių teikiamos paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Skulptūra-meninis akcentas, skirtas Dž. J. Simpsonui ir Derybinei grupei dėl Palangos grąžinimo Lietuvai įamžinti, kuris vadovaujantis 2020 m. sausio 30 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-17 patvirtinta „Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio minėjimo 2021 m. programa“, turėtų būti pastatytas rekonstruojamos J. Simpsono gatvės pabaigoje.
Tiekėjas (Projektų eksponavimui) perkančiajai organizacijai turi pateikti projekto maketą ir planšetą per pašto paslaugos tiekėją ar kitą tinkamą vežėją. Turi būti pateiktas maketas mastelyje M1:10 (maketo medžiaga nenurodoma), vaizdinė informacija-vizualizacija skulptūros-meninio akcento pastatymo zonoje Meilės alėjos ir J. Simpsono gatvės sankryžoje, detalizacijos (savo nuožiūra) viename H70 x L100 cm planšete.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: taip
Nurodykite profesiją: Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą turintį aukštąjį ar jam prilygintą skulptoriaus ar dailininko išsilavinimą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

K1 – Estetinis – sprendinių meninė kokybė, meninės idėjos originalumas
K2 - Kontekstualumas - sprendinių, skulptūros ir architektūros ansambliškumas ir dermė su aplinka
K3 - Sprendimo originalumas – išraiškos priemonių, reikšmių ir prasmių tikslingumas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-20
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  I vieta – 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų);
II vieta – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų);
III vieta – 500 Eur (penki šimtai eurų).
IV.3.2)

Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams

Perkančioji organizacija premijas I – III vietos dalyviams išmokės per 30 dienų ir tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas - 10 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie konkurso laimėtoją (-us) išsiuntimo tiekėjams dienos.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  ne
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Po projekto konkurso perkančioji organizacija, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 4 dalies nuostatomis, paslaugas turi teisę pirkti iš projekto konkurso laimėtojo arba vieno iš jų neskelbiamų derybų būdu. Neskelbiamos derybos vykdomos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?