CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Auksė Kumponienė
Telefonas: +370 34947562
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=515964
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VIRTUVĖS KOMPLEKTŲ PROJEKTUI „JONAVOS VAIKŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „BITUTĖ ATNAUJINIMAS“ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

39161000  -  Vaikų darželio baldai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – virtuvės komplektų pirkimas (toliau - prekės). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamų prekių apimčiai. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Tiekėjų pasiūlymai neturi viršyti 14509,36 Eur be PVM lėšų sumos. Perkamų prekių savybės ir komplektacija nustatyta pateiktoje techninėje specifikacijoje (priedas Nr.2). Perkamos prekės ir jų kiekiai - 6 vnt. virtuvės komplektų Prekių pristatymo vieta - Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ Gėlių 29 a, Jonava. Šio pirkimo sutartims taikomas fiksuotos kainos su peržiūra nustatymo būdas. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau nei 2020-12-15 (priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta ankščiau). Prekių pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39161000  -  Vaikų darželio baldai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ Gėlių 29 a, Jonava
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – virtuvės komplektų pirkimas (toliau - prekės). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamų prekių apimčiai. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Tiekėjų pasiūlymai neturi viršyti 14509,36 Eur be PVM lėšų sumos. Perkamų prekių savybės ir komplektacija nustatyta pateiktoje techninėje specifikacijoje (priedas Nr.2). Perkamos prekės ir jų kiekiai - 6 vnt. virtuvės komplektų Prekių pristatymo vieta - Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ Gėlių 29 a, Jonava. Šio pirkimo sutartims taikomas fiksuotos kainos su peržiūra nustatymo būdas. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau nei 2020-12-15 (priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta ankščiau). Prekių pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 14509.36  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: “Jonavos vaikų mokyklos-darželio „Bitutė“ atnaujinimas“. Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0008 pagal priemonę “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas”.
II.2.14)

Papildoma informacija

Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau nei 2020-12-15 (priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta ankščiau). Prekių pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir deklaruodamas, kad jis ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka reikalavimus tiekėjams (pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu taikytina, kvalifikacijos reikalavimus, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus), pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, neturi pateikti EBVPD.
EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/, o užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo:
Tiekėjas;
Kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Atsižvelgiant į tai, kad šią sutartį numatoma finansuoti iš ES lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 k.d. apmokėjimo terminai. Todėl, numatoma, kad Pirkėjas už prekes (-ę) atsiskaitys mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 60 k. d. nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjui gali pateikti tik tada, kai Pirkėjas pasirašo prekių perdavimo-priėmimo aktą. Prekių perdavimo - priėmimo akte turi būti įstaigos, į kurią pristatytos prekės, atstovo patvirtinimas, kad pristatytos prekės atitinka technines specifikacijas ir jų komplektiškumą. PVM sąskaita-faktūra turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu.
Numatoma bauda 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės.
Numatomų delspinigių dydis 0,02 proc.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-08
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-09-08
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-08
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradiniame susipažinime su pasiūlymais tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?