CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Kavaliauskienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 31353763
Faksas: +370 31355376
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=534158
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Teritorijos prie Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio Druskininkuose, detaliojo plano parengimo paslaugos
Nuorodos numeris:  505674
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Teritorijos prie Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio Druskininkuose, detalusis planas rengiamas pagal techninėje specifikacijoje, Pirkimo dokumentų 2 priede, nustatytus reikalavimus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Teritorija prie Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio Druskininkuose.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas: teritorijos prie Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio, Druskininkuose, detaliojo plano parengimo paslaugos.
Apimtis: teritorijos prie Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio, Druskininkuose, kurios plotas apie 50,0000 ha (preliminari schema pridedama).
Tikslas: suformuoti bei pertvarkyti žemės sklypus socialinei infrastruktūrai, kultūros paveldui, bendro naudojimo teritorijoms, inžinerinei infrastruktūrai, atskiriesiems želdynams, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.
Apibūdinimas: teritorijos prie Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio, Druskininkuose, detaliojo plano parengimo uždaviniai nustatyti planavimo darbų programoje, kuri patvirtinta Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V35-525 „Dėl teritorijos prie Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio Druskininkuose, detaliojo plano“ (pridedama).
Reikalavimai: Teritorijų planavimo rengimo procesai vykdomi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). TPD numeris: K-VT-15-20-311.
Terminai: paslaugos turės būti suteiktos per 10 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir numatomas pratęsimas 1 kartą ne ilgiau nei 2 mėn.
Paslaugų kokybės reikalavimai: teritorijos prie Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio, Druskininkuose, detaliojo plano parengimo paslaugos laikomos atliktos kokybiškai, jeigu yra gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotas teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas su patikrinimo išvada „Pritariama teikimui tvirtinti“ ir Detalusis planas įregistruotas į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Jeigu Plano rengėjas negali laiku pradėti plano rengimo paslaugos arba negali jos laiku užbaigti ne dėl Plano rengėjo kaltės, Planavimo organizatoriui sutikus, raštišku susitarimu, kuris bus neatskiriama pirkimo Sutarties dalis, Paslaugų suteikimo terminą galima pratęsti 1 kartą ne ilgesniam kaip 2 (mėnesių) laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

1. Paslaugų atlikimo terminas – 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Už faktiškai suteiktas paslaugas (jų dalį) apmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD pildomas jį įkėlus adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai yra banko garantija, išduota banko (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) (pateikiama kartu su laidavimo draudimo poliso kopija ir apmokėjimo pavedimą patvirtinančio dokumento kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 750,00 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt eurų). Pratęsus Plano rengėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-09
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-01-06
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-09
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Druskininkų savivaldybės administracijos 217 kab., Vasario 16-osiosg. 7, LT-66118 Druskininkai.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-03

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?