CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
39143
LT
Asmuo ryšiams: Živilė Kripaitienė
Telefonas: +370 45154030
Faksas: +370 45154134
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=502810
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lankytojų aptarnavimo sistemos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30238000  -  Bibliotekų automatizacijos įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Numatoma įsigyti lankytojų aptarnavimo sistemą, skirtą Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30238000  -  Bibliotekų automatizacijos įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT025 -  Panevėžio apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, adresas Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lankytojų aptarnavimo sistemą sudaro: RFID apsaugos antenos (2 kompl. – 1 kompl. susidedantis iš 2 antenų, 1 kompl. susidedantis iš 3 antenų); RFID darbuotojo darbo vietos įranga (4 kompl.); integruojami RFID savitarnos knygų išdavimo/grąžinimo įrenginiai (1 vnt.); RFID knygų lipdės (27 600 vnt.); sistemos programinės įrangos komplektas (1 vnt.); vaizdo stebėjimo kameros (3 vnt.); diegimo ir instaliavimo ir kt. darbai.
Numatoma pirkimo vertė – 55000,00 Eur su PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant nenumatytoms aplinkybėms, sutarties terminas gali būti pratęstas 1 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Prekės ir paslaugos perkamos siekiant įgyvendinti projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“, projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-51-0002.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) turi pateikti:
-pasiūlymą pateikęs tiekėjas;
-kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
-kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas numatant netesybas (baudas ir delspinigius).
2. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: su tiekėju už laiku patiektas kokybiškas ir sutarties reikalavimus atitinkančias prekes atsiskaitoma per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo galutinio prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Sąskaita – faktūra turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-03-20
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-06-18
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-03-20
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, 320 kab., Pasvalys.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninės priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Paklausimai, atsakymai į paklausimus ir kiti susirašinėjimai gali būti vykdomi tik CVP IS priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583
Interneto adresas: https://pat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-09
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?