CVPP

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Anykščių rajono savivaldybės administracija
188774637
J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Anykščiai
29111
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Kelpšienė
Telefonas: +370 38152461
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.anyksciai.lt

Anykščių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla - daugiafunkcis centras
190047787
P. Cvirkos g. 35
Kavarskas
29260
LT
Asmuo ryšiams: Loreta Daugelienė
Telefonas: +370 38155144
Interneto adresas (-ai):
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla
190047449
S. Nėries g. 5
Anykščiai
29145
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Kugienė
Telefonas: +370 38152565
Interneto adresas (-ai):
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija
190049119
Mokyklos g. 2-3, Žiedonių k.,
Troškūnų sen.
29306
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Sapkauskienė
Telefonas: +370 38156435
El. paštas: troskunu@gmail.com
Interneto adresas (-ai):
Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazija
190048540
J. Tumo -Vaižganto g. 103
Svėdasai
29351
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Dilienė
Telefonas: +370 38157206
Interneto adresas (-ai):
I.2)

Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos
Nuorodos numeris:  TED93/2020-619312
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

55322000  -  Maisto gaminimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Su laimėjusiu teikėju kiekviena (įgaliojusi) ugdymo įstaiga pasirašė atskiras sutartis dėl ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų maitinimo paslaugų, Anykščių rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartis dėl mokinių ir kitų bendruomenės narių maitinimo paslaugų.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  1048593.79  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55322000  -  Maisto gaminimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Anykščių rajono savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos teikiamos J. Biliūno gimnazijoje ir jos ugdymo skyriuje Kavarske, Kavarsko mokykloje ir jos skyriuje Traupyje
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras įgaliojo Anykščių rajono savivaldybės administraciją atlikti Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų maitinimo paslaugų pirkimą, Įgaliojimas 2020-06-19 Nr. V11-110;
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55322000  -  Maisto gaminimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Anykščių rajono savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Maitinimo paslaugos teikiamos A. Baranausko mokykloje ir jos skyriuose Anykščiuose ir Kurkliuose, Troškūnų gimnazijoje ir jos skyriuose Raguvėlėje, Viešintose ir Troškūnuose
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla, įgaliojimas 2020-06-23 Nr.S-164(1.9E);
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija Įgaliojimas 2020-06-18 Nr.S-58;
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55320000  -  Maisto tiekimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Anykščių rajono savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Maitinimo paslaugos Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje, Svėdasų J.T. Vaižganto gimnazijoje ir jos skyriuose Svėdasuose ir Debeikiuose
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Anykščių r. Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazija įgaliojo Anykščių rajono savivaldybės administraciją atlikti Anykščių r. Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Debeikių skyriaus ikimokyklinio ugdymo skyriaus (grupė) vaikų maitinimo paslaugų pirkimą, Įgaliojimas 2020-06-23 Nr.S-2-123;

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 128-314423
2020-619312

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1-SU-463

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-09-07
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "ORDEN"
159984999
Jonavos g. 62
Kaunas
44192
LT
Telefonas: +370 67930835

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  401204.13  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  277961.78  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1-SU-V12-11

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-09-07
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "ORDEN"
159984999
Jonavos g. 62
Kaunas
44192
LT
Telefonas: +370 67930835

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  401204.13  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  35144.63  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1-SU-448

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-08-31
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

VšĮ "Bruneros"
164687871
Palangos g. 30 C
Kretinga
97123
LT
Telefonas: +370 44551132
El. paštas: info@bruneros.lt

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  528212.40  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  323251.97  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SU-20/15

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-09-01
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

VšĮ "Bruneros"
164687871
Palangos g. 30 C
Kretinga
97123
LT
Telefonas: +370 44551132
El. paštas: info@bruneros.lt

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  528212.40  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  70523.55  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: F4-27(4.34)

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-08-31
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

VšĮ "Bruneros"
164687871
Palangos g. 30 C
Kretinga
97123
LT
Telefonas: +370 44551132
El. paštas: info@bruneros.lt

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  528212.40  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  34572.02  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1-SU-448

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-08-31
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

VšĮ "Bruneros"
164687871
Palangos g. 30 C
Kretinga
97123
LT
Telefonas: +370 44551132
El. paštas: info@bruneros.lt

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  383214.05  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  237603.06  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: F-3-9

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės mokinių/ vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-09-01
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

VšĮ "Bruneros"
164687871
Palangos g. 30 C
Kretinga
97123
LT
Telefonas: +370 44551132
El. paštas: info@bruneros.lt

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  383214.05  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  69536.78  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Sutartis 1-SU-463 ir 1-SU-448 pasirašė Anykščių rajono savivaldybės administracija; Sutartį 1-SU-V12-11 pasirašė Anykščių r. Kavarsko pagr. mok. - daugiafunkcis centras; Sutartį SU-20/15 pasirašė Troškūnų K.Inčiūros gimnazija; Sutartį F4-27(4.34.)pasirašė A.Baranausko pagr. m.;Sutartį F-3-9 pasirašė Svėdasų J.T-Vaižganto gimnazija
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9, Panevėžys
Panevėžys
LT -35175
LT
Telefonas: +370 4546765

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Priežiūros procedūros terminai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 103, 104, 105 straipsniuose
VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-18
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?