CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 52506079
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=512905
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gatvės Trakų g., Vilniuje rekonstravimo techninio darbo ir tvarkybos darbų projektų parengimo, statybą leidžiančių dokumentų gavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71250000  -  Architektūros, inžinerijos ir tyrinėjimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Gatvės Trakų g., Vilniuje rekonstravimo techninio darbo ir tvarkybos darbų projektų parengimo, statybą leidžiančių dokumentų gavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 57851.24  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71250000  -  Architektūros, inžinerijos ir tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugų apimtis – gatvės Trakų g., Vilniuje tvarkybos darbų projekto (toliau – Projektas Nr. 1) ir gatvės Trakų g., Vilniuje rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – Projektas Nr. 2) parengimas, leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, statybą leidžiančio dokumento gavimas bei Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 vykdymo priežiūros paslaugos ir kitos paslaugos, reikalingos projektams parengti bei projektų vykdymo priežiūrai atlikti.
Projektai Nr. 1 ir Nr. 2 turi būti rengiami naudojant skaitmeninio pastato modelio (BIM) technologijas, vadovaujantis reikalavimais nurodytais projektavimo užduotyje priede Nr. 1 „Užsakovo reikalavimai informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Projektavimo paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas iki 90 k. d. laikotarpiui, projektavimo paslaugų teikimo termino nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu.
Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui, tad sutartis gali būti pratęsta vadovaujantis LRV 2006-05-05 nutarimo Nr. 432 3.5 punkto nuostatomis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas kitas ūkio subjektas (subtiekėjas ir trečiasis asmuo), kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
2. Įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų ar trečiųjų asmenų, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad projektavimo paslaugų teikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai: užstatu, banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu 5 proc. dydžio nuo pradinės pirkimo sutarties vertės (EUR be PVM) sumai .
2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui (nuo perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo pradėti teikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas) pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai užstatu, banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu 3 proc. dydžio nuo pradinės pirkimo sutarties vertės (EUR be PVM) sumai .
3. Atsiskaitymo tvarka nurodyta pirkimo sąlygų 3 priedo pirkimo sutarties projekto 3 skyriuje.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-05-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-08-24
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-05-22
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/ Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?