CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kretingos rajono savivaldybės administracija
188715222
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Kretinga
97111
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Margevičienė
Telefonas: +370 44570308
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://kretinga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=497951
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų bei takų taisymo (remonto) darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Atlikti Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų bei takų taisymo (remonto) darbus pagal pateiktą prie šių sąlygų techninę specifikaciją.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kretingos rajono savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Atlikti Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų bei takų taisymo (remonto) darbus pagal pateiktą techninę specifikaciją.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Rangovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, sutartis gali būti pratęsiama du kartus iki 12 mėnesių laikotarpiui. Sutartis su numatytais galimais pratęsimais negali trukti ilgiau nei 36 mėnesius.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, neturi turėti pašalinimo pagrindų. Tiekėjas/kiekvienas ūkio subjektų grupės narys/ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikaciją, turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 50 str. nustatytus reikalavimus. EBVPD gali būti pildomas interneto svetainėje https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web, užpildžius atsisiunčiamas iš tos svetainės ir pateikiamas kartu su pasiūlymu. Su pasiūlymu teikiama EBVPD. Perkančiajai organizacijai išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pareikiama: Tiekėjo (juridinio asmens) įstatai arba Registrų centro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Pirkimo sutarčiai vykdyti Tiekėjas turi turėti:
- statybos darbų vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
Pateikiamas vadovaujančių bei už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, kuriame nurodomas specialisto vardas, pavardė, kvalifikacija, išsilavinimas, pasitelkimo pagrindas (darbo ar kitus sutartinius santykius su nurodytu specialistu patvirtinančių dokumentų data, pavadinimas, numeris) ir kvalifikacijos pažymėjimų, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos, patvirtintos įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu.
2. Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų, atliktų savo jėgomis, apimtis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per tą laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) turi būti ne mažesnė kaip 500 000,00 Eur su PVM.
Pateikiama:
a) per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) atliekamų ir/ar atliktų darbų sąrašas. Sąraše turi būti nurodytas statybos objektas, atliktų darbų vertė su PVM, darbo atlikimo pradžios ir pabaigos (nebaigtų ir pirkimo metu vykdomų darbų atveju nurodoma planuojama darbų pabaigos data) datos.
b) sąraše nurodytų darbų užsakovų pažymos apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta:
- darbų atlikimo vieta (statybos objektas);
- atliktų darbų vertė (su PVM);
- darbų vykdymo pradžios ir pabaigos (nebaigtų ir pirkimo metu vykdomų darbų atveju nurodoma planuojama darbų pabaigos data) datos;
- informacija apie tai, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai atlikti.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantijos rašto originalu arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu ir poliso originalu bei netesybomis (delspinigiai ir baudos).
Rangovui už atliktus darbus :
1) finansuojamus iš savivaldybės biudžeto lėšų, apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų, pateikimo Užsakovui dienos;
2) finansuojamus iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos, apmokama per 3 darbo dienas, kai pinigai iš Lietuvos automobilių direkcijos bus pervesti į Kretingos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo Užsakovui dienos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-02-26
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-02-26
Vietos laikas:  14:45
Vieta:  
Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga, 207 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 44 str. 11 d., tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?