CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Utenos rajono savivaldybės administracija
188710442
Utenio a. 4
Utena
28503
LT
Asmuo ryšiams: Viktoras Vieversys
Telefonas: +370 38964044
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.utena.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=504646
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Dauniškio parko, Utenos mieste, infrastruktūros plėtros 9 etapo darbai (medinių takų remontas)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45420000  -  Stalių ir dailidžių montavimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbų tikslas - atlikti esamo medinio tako, pelkėtoje ežero pakrantėje kapitalinio remonto darbus. Darbai turi būti atlikti pagal UAB „Baltican LTD“ parengtą statinio techninį projektą „ Dauniškio parko Utenos mieste infrastruktūros plėtros 1, 4, 8, 9, 10 ir 11 etapų projektas“ ir esant poreikiui paties tiekėjo šio techninio projekto pagrindu parengtu darbo projektu.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45420000  -  Stalių ir dailidžių montavimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Dauniškio parkas Utenoje, Lietuva.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objekto sudėtį sudaro pagrindiniai darbai:
- esamo medinio tako išardymo darbai - ne mažiau 1941 m²;
- naujo medinio tako montavimo darbai - ne mažiau 1941 m²;
- plastikinių pilnavidurių pontonų montavimo darbai - ne mažiau 446 vnt;
- esamų šviestuvų demontavimo, saugojimo, montavimo darbai - ne mažiau 28 vnt.
ir kiti nepagrindiniai, tačiau tiesiogiai susiję su techniniame projekte „Dauniškio parko Utenos mieste infrastruktūros plėtros 1, 4, 8, 9, 10 ir 11 etapų projektas“ 9 etape esančio 4 numeriu pažymėto statinio statybos rangos darbai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaiga gali būti pratęsta iki 1 mėnesio laikotarpiui, Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu ir atitinkamai pakoreguojant kalendorinį darbų grafiką.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos neviršija 15 procentų Pradinės Sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą ir motyvuotą pagrįstumą, sudarytą pagal sutartyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Papildomi darbai įsigyjami Sutartyje nustatyta tvarka iš Rangovo.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti nurodytus reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą-aktualią redakciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentų standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutartyje nurodytu terminu, Užsakovas moka delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos iki visiško Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.
Jeigu Užsakovas per 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui statyb-vietės arba nepaskyrė Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, Užsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertės dydžio baudą.
Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbą pagal Sutartyje numatytus terminus, Rangovas moka delspinigius, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutartyje numatytos Darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-07
Vietos laikas:  13:30
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-07
Vietos laikas:  14:15
Vieta:  
Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, 308 kab. Utena.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Elektros g. 9
35175
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-20

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?