CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Marijampolės kultūros centras
190496013
Vilkaviškio g. 2
Marijampolė
68175
LT
Asmuo ryšiams: Linas Griška
Telefonas: +370 34374600
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampoleskc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=497686
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Renginių inžinerinė įranga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32300000  -  Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šio pirkimo objektas yra renginių inžinerinės įrangos įsigijimas. Įsigijimas apima pristatymą, instaliavimą, įdiegimą, montavimą, paleidimą ir personalo mokymą
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 312270.87  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30237136  -  Garso kortos
32331300  -  Garso atgaminimo aparatai
32332300  -  Garso įrašymo įtaisai
32342300  -  Mikrofonai ir patalpų įgarsinimo įranga
32342410  -  Garso aparatūra
32342420  -  Garso operatoriaus pultas
32343100  -  Garso dažnių stiprintuvai
51313000  -  Garso įrangos montavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilkaviškio g. 2, Marijampolė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija šio pirkimo metu perka renginių inžinerinę įrangą Didžiajai salei ir Garso įrašų studijai, kurią sudaro garso kolonėlės ir stovai kolonėlėms, stiprintuvai, garso plokštės, mikrofonai ir stovai mikrofonams, filtrai, ausinės, multigysliniai kabeliai, distributoriai, skirstytuvai, interneto maršrutizatorius, skaitmeniniai garso pultai ir jų išplėtimo blokas, įrašų grotuvas, įleidžiama grindų dėžutė, skaitmeninė garso apdirbimo stotis ir sąsajos, įrangos spinta, stalčiai įrangos spintai, serveriai, kompiuteriai skirti perkamos įrangos valdymui, kabelių apsaugos takelis, akustinė sienelė, saugojimo ir transportavimo dėžės.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 312270.87  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Bendras sutartinių įsipareigojimų terminas rašytiniu sutikimu gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojamam nuo sutarties įsigaliojimo
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 07.1.1-CPVA-K-306-03-0004

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. turi teisę užsiimti elektros instaliacijos iki 1 000 V eksploatavimo darbais. Pateikiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotas teisę užsiimti elektros instaliacijos iki 1 000 V eksploatavimo darbais suteikiantis dokumentas. Jeigu Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas yra ne Lietuvos Respublikoje registruoti asmenys, tokiu atveju jie gali pateikti lygiavertį atestatą, išduotas to ūkio subjekto šalyje.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nustatytą terminą, Perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties su PVM (bendros preliminarios Sutarties su PVM) kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną (jei Sutartyje nenumatytas prekių pristatymas ir (ar) kitų Tiekėjo įsipareigojimų vykdymas dalimis). Jei Sutartyje numatytas Prekių pristatymas ar Paslaugų suteikimas ir (ar) kitų Tiekėjo įsipareigojimų vykdymas dalimis, minėti delspinigiai skaičiuojami nuo nepristatytų prekių ar nesuteiktų paslaugų ir (ar) neįvykdytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų dalies.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-03-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-03-16
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Vilkaviškio g. 2, Marijampolėje
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 374909441
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: http://kat.teismai.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-06
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?