CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Aušrotė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=535181
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškio rajono hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos darbai su projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45247200  -  Užtvankų ir panašių statinių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Joniškio rajono hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos darbai su projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra.
Konkursą laimėjęs tiekėjas turės atlikti šiuos darbus:
1. Parengti rekonstrukcijos darbų techninį darbo projektą pagal pateikta projektavimo užduotį (pridedama) ir pateikti Užsakovui su statybą leidžiančiu dokumentu (statybos leidimu) iki 2020-11-06.
2. Pagal parengtą rekonstrukcijos darbų techninį darbo projektą, atlikti darbus ir perduoti juos perkančiajai organizacijai iki 2021-10-29.
Projektui gauta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Rudiškių, Kalnelio ir Stupurų kadastro vietovės, Joniškio rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Joniškio rajono hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos darbai su projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra.
Konkursą laimėjęs tiekėjas turės atlikti šiuos darbus:
1. Parengti rekonstrukcijos darbų techninį darbo projektą pagal pateikta projektavimo užduotį (pridedama) ir pateikti Užsakovui su statybą leidžiančiu dokumentu (statybos leidimu) iki 2020-11-06.
2. Pagal parengtą rekonstrukcijos darbų techninį darbo projektą, atlikti darbus ir perduoti juos perkančiajai organizacijai iki 2021-10-29.
Projektui gauta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Projekto apimtį sudaro:
1. Beržėnų tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, tvenkinio užtvanka priskiriama ypatingųjų statinių kategorijai. Statybos montavimo darbų vertė apie 78045,00 eurų su PVM.
2. Smalių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, tvenkinio užtvanka priskiriama ypatingųjų statinių kategorijai. Statybos montavimo darbų vertė apie 57174,00 eurų su PVM.
3. Tilto per Kulpės upę ties piketu 15+40 rekonstrukcija. Statybos montavimo darbų vertė apie 70290,00 eurų su PVM.
Tiekėjo pasiūlymas neturi viršyti:
1. Techninio darbo projekto parengimui – 23000,00 eurų su PVM.
2. Projekto vykdymo priežiūrai – 2000,00 eurų su PVM.
3. Rekonstrukcijos darbams – 205508,00 eurų su PVM.
Iš viso pirkimui skiriamų lėšų dydis – 230508,00 eurų su PVM.
Pirkimas vykdomas neatskiriant darbų pirkimo nuo projektavimo paslaugų pirkimo, nes nepavyksta nupirkti projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų. Buvo paskelbti trys konkursai 2020-05-26, 2020-06-16 ir 2020-08-06, pirmieji du pasiūlymai buvo nepriimtini dėl per didelės paslaugų kainos, o į trečią konkursą nebuvo pateikta pasiūlymų. Nepavyko paslaugų nupirkti ir per CPO LT elektroninį katalogą, užsakymas buvo grąžintas, kuriame nurodyta, kad inžinierinių statinių projektavimo paslaugų per CPO LT elektroninį katalogą nėra galimybės įsigyti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2021-12-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (melioracijos statinių statyba ir melioracijos, hidrotechnikos statinių projektavimas).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės arba kredito unijos laidavimą ne mažiau 10 (dešimt) procentų nuo bendros sutarties kainos be PVM.
Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažyma, atliktų darbų aktai, sąskaita faktūra) vadovaujantis projekto Paramos sutartyje, pasirašytoje su Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, numatytomis finansavimo sąlygomis, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos – faktūros priėmimo dienos.
Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su sutartyje nurodytais subtiekėjais.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-22
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-08

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?