CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Šipkauskienė
Telefonas: +370 61855783
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

AB "LTG Cargo" geležinkelio paslaugų įrenginių (GPĮ) įvairių paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos geležinkelių paslaugų įrenginių (GPĮ) paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  13907400.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos geležinkelių paslaugų įrenginių (GPĮ) paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
Geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 301 str. 1 p. nustatyta, kad aukščiau išvardinti įrenginiai yra priskirtini geležinkelių paslaugų įrenginiams (toliau – GPĮ). Vadovaujantis 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis (toliau – Reglamentas), LR teritorijoje esantys ir veikiantys viešosios ir komercinės infrastruktūros objektai, priskiriami GPĮ, turi būti paviešinami vienu iš šių būdų:
a) paskelbiant savo žiniatinklio portale arba bendrame žiniatinklio portale ir infrastruktūros valdytojams pateikiant nuorodą, įtrauktiną į tinklo nuostatus;
b) pateikiant infrastruktūros valdytojams atitinkamą parengtą skelbti į tinklo nuostatus įtrauktiną informaciją.
Išnagrinėjus paviešintus geležinkelio paslaugų įrenginių ir juose teikiamų paslaugų aprašus, paslaugos apimtis ir veiklos vykdymo vietas, nustatyta, kad tinkamo dydžio, priimti AB „LTG Cargo“ sąstatus, ir technologiškai išvystytą bei veikiančią infrastruktūrą visoms perkamoms paslaugoms suteikti, valdo tik viešosios infrastruktūros valdytojas AB „LTG Infra“.
GTK 23 str. nustatyta, kad viešąją geležinkelių infrastruktūrą patikėjimo teise valdo, naudoja, ja disponuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoja – akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti įsteigta dukterinė bendrovė – AB „LTG Infra“.
GTK 5 str. nustatyta, kad viešoji geležinkelių infrastruktūra ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai negali būti perleisti nuosavybės teise kitiems asmenims. Dėl šios priežasties, žemiau išvardintų paslaugų tiekėjas yra vienintelis, AB „LTG Infra“. Svarbu, jog AB „LTG Cargo“ GPĮ paslaugas gali įsigyti tik iš tiekėjų, kurie nurodyti GPĮ paslaugų tiekėjų viešajame sąraše , kuriame šiuo metu, išskyrus AB „LTG Infra“, nėra kitų rinkos dalyvių, galinčių suteikti AB „LTG Cargo“ perkamas GPĮ paslaugas.
Pažymėtina, kad techninės priežastys, dėl kurių šiame rašte nurodytos paslaugos turi būti įsigytos neskelbiamų derybų būdu iš vieno tiekėjo, susijusios su AB „LTG Cargo“ funkcijomis, kurios turi būti teikiamos kompleksiškai vienoje ar gretimose teritorijose pagal krovinių vežimo teritoriją ir tikrinant vykdomos veiklos saugą, bei tuo, kad vienintelis viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas yra – AB „LTG Infra“. Pagrįstos alternatyvos ar pakaitalo nebuvimas yra susijęs su tuo, kad geležinkelius valdo vienintelis tiekėjas, o kitos (privačios) geležinkelio infrastruktūros, galinčios užtikrinti paslaugų teikimą visa apimtimi šiuose regionuose, nėra. Konkurencijos nebuvimas nėra sukurtas AB „LTG Cargo“, o sąlygotas teisės aktų, viešuoju interesu ir krovinių pervežimo užtikrinimu.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT (Cargo) - 143

Pavadinimas: AB "LTG Cargo" geležinkelio paslaugų įrenginių (GPĮ) įvairių paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-12-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

AB "LTG Infra"
305202934
Vilnius
LT

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  13907400.00  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  13907400.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?