CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
191425670
Smalininkų k. Jurbarko r. savivaldybė
Smalininkai
74224
LT
Asmuo ryšiams: Lina Šakaitytė
Telefonas: +370 69636413
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.stvm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=531304
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ MOKYMO PRIEMONIŲ PIRKIMAS
Nuorodos numeris:  503001
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

39133000  -  Demonstravimo stendai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1. Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai, 1 kompl.
2. Įrankai, 1 kompl.
3. Diagnostikos prietaisai, 1 kompl.
4. Demonstravimo stendai, 1 kompl.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

1. Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai, 1 kompl.
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38540000  -  Tikrinimo ir matavimo mašinos ir aparatai
39162200  -  Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai
44510000  -  Įrankiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Parko g. 4 Smalininkai, Jurbarko r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagalbines mokymo priemones ir prietaisai, 1 kompl., (detalizuotą TS žiūrėti Pirkimo dokumentų 1 priedo 1. priedas)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, esant sąlygoms, nurodytoms sutartyje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0014 „Profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2. Įrankai, 1 kompl.
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38540000  -  Tikrinimo ir matavimo mašinos ir aparatai
39162200  -  Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai
44510000  -  Įrankiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Parko g. 4 Smalininkai, Jurbarko r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Įrankia 1 kompl., (detalizuotą TS žiūrėti Pirkimo dokumentų 1 priedo 2 priedas)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, esant sąlygoms, nurodytoms sutartyje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0014 „Profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

3. Diagnostikos prietaisai, 1 kompl.
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38540000  -  Tikrinimo ir matavimo mašinos ir aparatai
39162200  -  Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai
44510000  -  Įrankiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Parko g. 4 Smalininkai, Jurbarko r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Diagnostikos prietaisai 1 kompl., (detalizuotą TS žiūrėti Pirkimo dokumentų 1 priedo 3 priedas)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, esant sąlygoms, nurodytoms sutartyje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0014 „Profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

4. Demonstravimo stendai, 1 kompl.
Pirkimo dalies Nr.:  4
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38540000  -  Tikrinimo ir matavimo mašinos ir aparatai
39162200  -  Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai
44510000  -  Įrankiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Parko g. 4 Smalininkai, Jurbarko r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Demonstravimo stendai 1 kompl., (detalizuotą TS žiūrėti Pirkimo dokumentų 1 priedo 4 priedas)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, esant sąlygoms, nurodytoms sutartyje
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0014 „Profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, neturi turėti viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų pašalinimo pagrindų ir privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 5 proc. bauda nuo Sutartyje numatytos bendros Sutarties kainos arba, kai tai įmanoma pagal Sutarties pobūdį, nuo Sutarties dalyko sudėtinės dalies bendros kainos.
Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą – iki 30 proc.
Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
Jei Tiekėjas ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. Sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-02
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-11-01
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-02
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Parko g. 4 Smalininkai, Jurbarko r. 117 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-08-19
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?