CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Rimkienė
Telefonas: +370 46041407
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=556999
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano parengimo paslaugos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas: Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas yra savarankiškas Palangos miesto savivaldybės specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Plano atnaujinimo tikslai: nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis; siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas; nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą; numatyti motyvuotai pagrįstas visuomenės poreikiams reikalingas teritorijas, nurodant jų plotus ir ribas; nustatyti aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant būtinumui, numatyti alternatyvas; keisti Palangos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-22.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, paslaugos atlikimo ir sutarties terminas gali būti pratęstas 1 kartą 3 mėnesiams
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimui - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 procentų dydžio nuo pasiūlyme nurodytos paslaugų atlikimo vertės (be PVM) tiekėjas pateikia per 5 d. d. nuo sutarties pasirašymo.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-01-19
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-04-19
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-01-19
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Parengtą, suderintą ir patikrintą Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą bei teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą su teigiama išvada organizatoriui pateikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos per 13 mėnesių. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, bei galioja ne ilgiau kaip 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, paslaugos atlikimo ir sutarties terminas gali būti pratęstas 1 kartą 3 mėnesiams.
2. Atsiskaitymo tvarka. Už atliktas paslaugas bus atsiskaitoma dviem etapais:
2.1. už parengtas Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano dvi teritorijos plėtros koncepcijos alternatyvas 20 proc. bendros plano vertės (perdavimo–priėmimo aktas teikiamas pasirašyti po Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koncepcijos patvirtinimo). Atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
2.2. už parengtą, suderintą ir patikrintą Planą bei teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą su teigiama išvada atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, pateikus Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano su Valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos patikrinimo teigiama išvada.
3. Perkančioji organizacija gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų suteiktas Paslaugas. Apie tai Perkančioji organizacija raštu informuoja subteikėjus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Perkančiosios organizacijos, tiekėjo ir jo subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-29

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?