CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
188771865
Vasario 16-osios g. 62
Šiauliai
76295
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Makarienė
Telefonas: +370 41596279
Faksas: +370 41383449
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.siauliai.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=537161
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Techninių eismo reguliavimo priemonių informacinės sistemos įdiegimo ir vystymo Šiaulių mieste paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72224100  -  Sistemų diegimo planavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Techninių eismo reguliavimo priemonių informacinės sistemos įdiegimo ir vystymo Šiaulių mieste paslaugos. Pagal pateiktus techninius ir funkcinius reikalavimus Paslaugų teikėjas turi sukurti ir įdiegti bei perduoti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn techninių eismo reguliavimo priemonių informacinę Sistemą bei atlikti informacinės sistemos vystymo darbus (ženklų ir sferinių veidrodžių įvedimo pagal koordinates funkcionalumas; ženklų ir sferinių veidrodžių įvedimo pagrindas, ženklų savininkas, ženklų demontavimas ir kt.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72224100  -  Sistemų diegimo planavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šiaulių miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Techninių eismo reguliavimo priemonių informacinės sistemos įdiegimo ir vystymo Šiaulių mieste paslaugos. Pagal pateiktus techninius ir funkcinius reikalavimus Paslaugų teikėjas turi sukurti ir įdiegti bei perduoti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn techninių eismo reguliavimo priemonių informacinę Sistemą bei atlikti informacinės sistemos vystymo darbus (ženklų ir sferinių veidrodžių įvedimo pagal koordinates funkcionalumas; ženklų ir sferinių veidrodžių įvedimo pagrindas, ženklų savininkas, ženklų demontavimas ir kt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešojo pirkimo dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos (Sutartis laikoma pasirašyta, kuomet Sutartį pasirašo paskutinė šalis) su lydraščiu pateikti Paslaugų gavėjui apmokėtą sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą – Lietuvoje ar užsienyje teisiškai registruoto banko išduotą besąlyginį pirmo pareikalavimo sutarties įvykdymo užtikrinimą sutartinių įsipareigojimų atlikimo garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalą – 10 (dešimt) proc. nuo priimtos Sutarties kainos ir kurioje turi būti nurodyta garanto davėjo atsakomybė dėl nuostolių atlyginimo ir netesybų mokėjimo. Šalys pripažįsta, kad Paslaugų teikėjui neįvykdžius šio įsipareigojimo, laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Tokiu atveju Paslaugų gavėjas įgis teisę sudaryti Sutartį su Paslaugų teikėju, kurio pasiūlymas užėmė antrą vietą ir atitiko Paslaugų teikėjui keliamus reikalavimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-26
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-26
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, LT-76295, Šiauliai.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?