CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus universitetas
211950810
Universiteto g. 3
Vilnius
Vilnius
LT
Asmuo ryšiams: Daiva Gerybaitė
Telefonas: +370 93420000
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vu.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=549340
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus universiteto Centrinių rūmų kiemų pastatų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ir projektų rengimo paslaugų pirkimas, Nr. VU18391
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79930000  -  Specialiosios projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas - Vilniaus universiteto Centrinių rūmų kiemų pastatų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ir projektų rengimo paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79930000  -  Specialiosios projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vilniaus universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas pastatas (26846) (1C/3p) Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 10, 12 nekilnojamosios kultūros vertybės stogo, perdangos ardomieji konstrukcijų tyrimai ir stogo, perdangos tvarkybos projekto parengimas bei paprastojo remonto projekto parengimas pastogės patalpų pritaikymo teatro pagalbinių patalpų reikmėms
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7,kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3 p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu Paslaugų teikėjas nesuteikia Sutarties priede Nr. 1 nurodytų reikalavimų atitinkančių Paslaugų per Sutarties 2.3. punkte nustatytą bendrą terminą ar atitinkamai per Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 2 p. nustatytus etapų terminus, įskaitant ir pratęsimą, numatytą Sutarties 2.3. punkte, Paslaugos teikėjas, Klientui pareikalavus moka Paslaugų teikėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šis punktas taikomas esant ne ilgesniam nei 2 savaičių vėlavimui.
Jei Paslaugos teikėjas, pažeisdamas Sutarties 2 punkto nuostatas, be objektyvių priežasčių, vėluoja tinkamai suteikti Paslaugas daugiau nei 2 (dvi) savaites, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį ir pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu - 10 procentų dydžio bauda nuo bendros Sutarties kainos.
Delspinigių sumą Klientas turi teisę išskaičiuoti iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-11-26
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-11-26
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Elektroninė erdvė
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja vokų atplėšimo procedūroje

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?