CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=519886
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Palangos miesto bendrojo plano koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose rengimo paslaugos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Palangos miesto bendrojo plano koregavimas Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose rengiamas per Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (TPDRIS), teritorijų planavimo dokumento Nr. K-RJ-25-20-85, vadovaujantis:
1. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-1356 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose“;
2. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-1629 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose planavimo darbų programos patvirtinimo“;
3. Institucijų išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis;
4. Aplinkos ministro 2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. D1-203 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Palangos miesto bendrojo plano koregavimas Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose rengiamas per Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (TPDRIS), teritorijų planavimo dokumento Nr. K-RJ-25-20-85, vadovaujantis:
1. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-1356 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose“;
2. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-1629 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose planavimo darbų programos patvirtinimo“;
3. Institucijų išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis;
4. Aplinkos ministro 2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. D1-203 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
2 kartus po 2 mėn
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Teikėjas privalo per 5 d d nuo sutarties pasirašymo d pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM).
2. Atsiskaitoma 2 kartus:
2.1. už parengtas Palangos m bendrojo plano koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose dvi teritorijos plėtros koncepcijos alternatyvas 20 proc. bendros plano vertės Atsiskaitoma per 30 k d nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
2.2. už parengtą, suderintą ir patikrintą planą bei teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą su teigiama išvada atsiskaitoma per 30 k d nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, pateikus Palangos miesto bendrojo plano koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose planą su Valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos patikrinimo teigiama išvada.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-08-31
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją bei galioja ne ilgiau kaip 19 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Parengtą, suderintą ir patikrintą Palangos miesto bendrojo plano koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose planą bei teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą su teigiama išvada organizatoriui pateikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos per 18 mėnesių.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?