CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
188774975
Vytauto g. 2
Kupiškis
40115
LT
Asmuo ryšiams: Rita Meškienė
Telefonas: +370 45935614
Faksas: +370 45935510
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kupiskis.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pastatų, statinių techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pastatų, statinių techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.
Pirkimas suskaidytas į 3 (tris) dalis, kurių kiekvienai daliai bus sudaroma atskira Preliminarioji sutartis.
Projektavimo paslaugos apima projektinių pasiūlymų, techninių darbo, supaprastintų, interjero projektų bei aprašų parengimą: rekonstravimo projekto, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto, kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto projekto, supaprastinto statybos projekto, supaprastinto rekonstravimo projekto, kapitalinio remonto aprašo, paprastojo remonto aprašo, griovimo projekto, griovimo aprašo, supaprastinto griovimo aprašo, pastato ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto ir kt. parengimą, koregavimą.
Į pirkimo objektą taip pat įeina reikalingų inžinerinių geologinių tyrinėjimų bei geodezinių tyrinėjimų paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  126400.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Statinių (gyvenamieji ir/ar negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai, techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vytauto g. 2, Kupiškis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Parengti statinių (gyvenamieji ir/ar negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai ir (ar) kitos paskirties inžineriniai statiniai) techninius projektus ir (ar) aprašus ir vykdyti projektų vykdymo priežiūros paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Specialistų darbo patirtis  /  Lyginamasis svoris:  25
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Techninio projekto parengimo terminas  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Sąžiningos prekybos sąlygos  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Statinių (inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos) techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vytauto g. 2, Kupiškis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Parengti statinių (inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės, ir/ar kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai) techninius projektus ir (ar) aprašus ir vykdyti projektų vykdymo priežiūros paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Specialistų darbo patirtis  /  Lyginamasis svoris:  25
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Techninio projekto parengimo terminas  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Sąžiningos prekybos sąlygos  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vytauto g. 2, Kupiškis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Parengti kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus ir atlikti projektų vykdymo priežiūros paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Specialistų darbo patirtis  /  Lyginamasis svoris:  25
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Techninio projekto parengimo terminas  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Sąžiningos prekybos sąlygos  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 183-446038
2019-648677

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Statinių (gyvenamieji ir/ar negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai, techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Statinių (inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos) techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: B5-66

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-09
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "EKSPLOIT"
302638855
Ulonų g.5, Vilnius
Vilnius
LT-08240
LT
Telefonas: +370 60979272
El. paštas: info@eksploit.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  126400.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis CVP IS priemonėmis.
CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiamas techninis pasiūlymas (A dalis) ir visi reikalaujami dokumentai. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiamas finansinis pasiūlymas (B dalis).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9, Panevėžys
Panevėžys
LT-35175
LT
Telefonas: +370 45468765

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-24

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?