CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01122
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Malijauskienė
Telefonas: +370 52718221
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

N.VIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas (IRD-D7-18)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50312000  -  Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektą sudaro:
1. N.VIS, UR ir susijusių informacinių sistemų techninės ir sisteminės programinės įrangos profilaktinė priežiūra;
2. N.VIS, UR ir susijusių informacinių sistemų operacinių sistemų, techninės ir programinės įrangos sutrikimų šalinimas;
3. N.VIS, UR ir susijusių informacinių sistemų aplikacijų, duomenų bazių, duomenų saugyklų, rezervinio kopijavimo įrenginių, duomenų perdavimo SAN ir LAN tinklų įrangos (projektavimo, testavimo ir gamybinėms aplinkoms) funkcionalumo plėtra;
4. N.VIS. UR ir susijusių informacinių sistemų taikomosios programinės įrangos priežiūros paslauga.
Paslaugos perkamos NVIS, UR bei susijusių informacinių sistemų techninei infrastruktūrai, veikiančiai projektavimo, testavimo ir gamybinėse aplinkose.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  166617.39  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50312000  -  Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. I prioritetui priskiriamos paslaugos (pagal Techninės specifikacijos reikalavimus) iki 48 val.;
2. II prioritetui priskiriamos paslaugos (pagal Techninės specifikacijos reikalavimus) iki 144 val.;
3. III prioritetui priskiriamos paslaugos (pagal Techninės specifikacijos reikalavimus) iki 4252 val.
Nurodytas maksimalus paslaugų kiekis, kuris gali būti įsigytas sutarties vykdymo metu.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas LT/2019/VSF/3.1.1.2 „N.VIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2019-2020 metams“
II.2.14)

Papildoma informacija

Nurodytas preliminarus sutarties galiojimo laikotarpis mėnesiais. Sutarties galiojimo laikotarpis gali keistis priklausomai nuo viešojo pirkimo procedūrų trukmės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 068-161994
2020-672266

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: N.VIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas (IRD-D7-18)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-07-17
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB ,,Asseco Lietuva“
302631095
Kalvarijų g. 125B
Vinlius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  166617.39  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdo kaip vidaus reikalų sistemos centrinė perkančioji organizacija. Sutartį su nustatytu laimėtoju sudarys Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-08-03

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?