CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Šarūnas Jurėnas
Telefonas: +370 37305884
NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kauno miesto 2P, 9K, 4K, 5T ir 6T magistralių rekonstravimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kauno šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų pirkimas tarp ŠK 2P-1 ir ŠK 2P-11 R. Kalantos g. 119; tarp ŠK 9K-2 ir ŠK 9K-5 bei ŠK 9K-6 ir ŠK 9K-12 Raudondvario pl.; tarp ŠK 4K-1 ir ŠK 4K-5A Karaliaus Mindaugo pr.; tarp 5T-31 ir ŠK 6T-1 Jonavos g.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 2P-1 ir ŠK 2P-11 R. Kalantos g. 119, Kaunas darbų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 2P-1 ir ŠK 2P-11
R. Kalantos g. 119, Kaunas darbų pirkimas, kurio pagrindiniai techniniai rodikliai: sąlyginis skersmuo (DN) – 400 mm, atstumas – 710 m; paklojimo būdas – bekanalinis; skaičiuojamasis slėgis (Ps) ≥1,6 MPa; skaičiuotina šilumnešio temperatūra – 120/60 oC; vyraujantis gruntas – smėlis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbų terminas  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  90
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 04.3.2-LVPA-K-102-06-0013
II.2.14)

Papildoma informacija

Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Užtikrinimas ar baigiasi Sutarties terminas, tačiau Sutartis dar neįvykdyta, tiekėjas privalo ne vėliau kaip likus 5 d. d. iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti naują Užtikrinimą arba jei Perkantysis subjektas pasinaudojo Užtikrinimu, tiekėjas privalo per 2 d. d. pateikti naują Užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 9K-2 ir ŠK 9K-5 bei ŠK 9K-6 ir ŠK 9K-12 Raudondvario pl., Kaunas darbų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 9K-2 ir ŠK 9K-5 bei ŠK 9K-6 ir ŠK 9K-12 Raudondvario pl., Kaunas darbų pirkimas, kurio pagrindiniai techniniai rodikliai: sąlyginis skersmuo (DN) – 400 mm; atstumas – 1 028 m; paklojimo būdas – bekanalinis; skaičiuojamasis slėgis (Ps) ≥1,6 MPa; skaičiuotina šilumnešio temperatūra – 120/60 oC; vyraujantis gruntas – priesmėlis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbų terminas  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  90
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 04.3.2-LVPA-K-102-06-0020
II.2.14)

Papildoma informacija

Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Užtikrinimas ar baigiasi Sutarties terminas, tačiau Sutartis dar neįvykdyta, tiekėjas privalo ne vėliau kaip likus 5 d. d. iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti naują Užtikrinimą arba jei Perkantysis subjektas pasinaudojo Užtikrinimu, tiekėjas privalo per 2 d. d. pateikti naują Užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 4K-1 ir ŠK 4K-5A Karaliaus Mindaugo pr., Kaunas darbų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 4K-1 ir ŠK 4K-5A Karaliaus Mindaugo pr., Kaunas darbų pirkimas, kurio pagrindiniai techniniai rodikliai: sąlyginis skersmuo (DN) – 500 mm; atstumas – 762 m; paklojimo būdas – bekanalinis; skaičiuojamasis slėgis (Ps) ≥1,6 MPa; skaičiuotina šilumnešio temperatūra – 120/60 oC; vyraujantis gruntas – priemolis, smėlis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbų terminas  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  90
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 04.3.2-LVPA-K-102-06-0015
II.2.14)

Papildoma informacija

Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Užtikrinimas ar baigiasi Sutarties terminas, tačiau Sutartis dar neįvykdyta, tiekėjas privalo ne vėliau kaip likus 5 d. d. iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti naują Užtikrinimą arba jei Perkantysis subjektas pasinaudojo Užtikrinimu, tiekėjas privalo per 2 d. d. pateikti naują Užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp 5T-31 ir ŠK 6T-1 Jonavos g., Kaunas darbų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  4
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp 5T-31 ir ŠK 6T-1 Jonavos g., Kaunas darbų pirkimas, kurio pagrindiniai techniniai rodikliai: sąlyginis skersmuo (DN) – 500 mm; atstumas – 616 m; paklojimo būdas – bekanalinis; skaičiuojamasis slėgis (Ps) ≥1,6 MPa; skaičiuotina šilumnešio temperatūra – 120/60 oC; vyraujantis gruntas – priemolis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbų terminas  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  90
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 04.3.2-LVPA-K-102-06-0018
II.2.14)

Papildoma informacija

Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Užtikrinimas ar baigiasi Sutarties terminas, tačiau Sutartis dar neįvykdyta, tiekėjas privalo ne vėliau kaip likus 5 d. d. iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti naują Užtikrinimą arba jei Perkantysis subjektas pasinaudojo Užtikrinimu, tiekėjas privalo per 2 d. d. pateikti naują Užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 173-422892
2019-613253

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 2P-1 ir ŠK 2P-11 R. Kalantos g. 119, Kaunas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 9K-2 ir ŠK 9K-5 bei ŠK 9K-6 ir ŠK 9K-12 Raudondvario pl., Kaunas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 4K-1 ir ŠK 4K-5A Karaliaus Mindaugo pr., Kaunas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 4

Pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 5T-31 ir ŠK 6T-1 Jonavos g., Kaunas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?