CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 68720154
El. paštas: [email protected]
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=546141
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

TERITORIJOS PRIE GIEDRAIČIŲ IR KROKUVOS GATVIŲ SANKRYŽOS, VILNIUJE, SUTVARKYMO RANGOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Teritorijos prie Giedraičių ir Krokuvos gatvių sankryžos, Vilniuje, sutvarkymo rangos darbai su darbo projekto parengimu ir statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimu
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 280148.72  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Darbų apimtis ir kita susijusi informacija:
1.1. duomenys apie statinį:
- statybos vieta – teritorija prie Giedraičių ir Krokuvos gatvių sankryžos, Vilnius, kuri patenka į nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją - Šnipiškių dalis, vad. Skansenu (kodas 12599);
- statinių paskirtis: nuotekų šalinimo tinklai (inžineriniai tinklai), keliai (susisiekimo komunikacijos), kiti inžineriniai statiniai.
- statinio kategorija – nesudėtingi statiniai;
- statybos rūšis – naujų statinių statyba;
1.2. tiekėjas pagal 2020 m. SĮ „Vilniaus planas“ parengtą techninį projektą Nr. VP 18.15 „Teritorijos prie Giedraičių ir Krokuvos gatvių sankryžos, Vilniuje, sutvarkymo projektas“ ir aiškinamąjį raštą turės atlikti statybos darbus, parengti darbo projektą ir atlikti statybos užbaigimo procedūras;
1.3. statybvietės teritorijoje tiekėjas turės pagaminti bei įrengti laikinąjį ir nuolatinį informacinius stendus, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu reglamento (EB) Nr. 1303/2013 XII priedo nuostatomis (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=celex%3A32013R1303);
1.4. PO pavedimu tiekėjas turės pažymėti statybvietės teritoriją, įskaitant:
1.4.1. geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas;
1.4.2. suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje;
1.4.3. esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.
1.5. PO pavedimu, tiekėjas privalo užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, statinių kadastro duomenų bylas, visus laboratorinius tyrimus, numatytus laboratorinių matavimų programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statybos užbaigimo akto gavimui;
1.6. nuo statybos darbų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės būti pildomas elektroninis statybos žurnalas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 280148.72  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g. Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0016
II.2.14)

Papildoma informacija

Nurodyta sutarties trukmė 11 mėnesių yra maksimali. Terminas yra vertinimo
kriterijus, todėl sutartis gali būti sudaroma ir trumpesniam terminui.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas kitas ūkio subjektas (subtiekėjas ir trečiasis asmuo), kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
2. Įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų ar trečiųjų asmenų, kurių pajėgumais
tiekėjas nesiremia, įrodinėjant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pašalinimo pagrindų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad darbų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai: užstatu arba banko garantija ne mažesnei kaip 5 proc. dydžio nuo pradinės pirkimo sutarties vertės (EUR be PVM) sumai.
2. Kiti pirkimo sutarties užtikrinimo būdai – baudos, delspinigiai pateikti pirkimo sutarties projekto (3 priedas) 12 skyriuje.
3. Atsiskaitymo tvarka nurodyta pirkimo sąlygų 3 priedo pirkimo sutarties projekte.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-01-06
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-04-06
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-01-06
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/ Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-08

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?