CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Aušrotė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=544496
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pėsčiųjų ir dviračių tako Statybininkų g., Joniškyje statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbai atliekami pagal patvirtintą techninį darbo projektą ir statybą leidžiantį dokumentą (pirkimo dokumentų priedai).
Pagrindiniai darbai: Pėsčiųjų ir dviračių takas įrengiamas vienoje Statybininkų g. pusėje (nuo daugiabučio namo, esančio adresu Statybininkų g. 4 iki Statybininkų g. – V. Kudirkos g. – Pakluonių g. sankryžos). Preliminarus tako ilgis apie 0,541 km, plotis 3,0 m (be bortų). Vietose, kuriose takas kerta gatves, nuovažas, įrengtos žymėtos ar nežymėtos pėsčiųjų perėjos sužeminamas iki važiuojamosios dalies aukščio. Numatomas pritaikymas žmonėms su negalia (vedimo ir įspėjimo sistemos). Įrengiama apšvietimo sistema. Ties pėsčiųjų perėjomis įrengiamas kryptinis apšvietimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Joniškio miestas, Statybininkų gatvė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai atliekami pagal patvirtintą techninį darbo projektą ir statybą leidžiantį dokumentą (pirkimo dokumentų priedai).
Pagrindiniai darbai: Pėsčiųjų ir dviračių takas įrengiamas vienoje Statybininkų g. pusėje (nuo daugiabučio namo, esančio adresu Statybininkų g. 4 iki Statybininkų g. – V. Kudirkos g. – Pakluonių g. sankryžos). Preliminarus tako ilgis apie 0,541 km, plotis 3,0 m (be bortų). Vietose, kuriose takas kerta gatves, nuovažas, įrengtos žymėtos ar nežymėtos pėsčiųjų perėjos sužeminamas iki važiuojamosios dalies aukščio. Numatomas pritaikymas žmonėms su negalia (vedimo ir įspėjimo sistemos). Įrengiama apšvietimo sistema. Ties pėsčiųjų perėjomis įrengiamas kryptinis apšvietimas.
Pastaba. Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šių gamintojų produkciją, ją gali pakeisti analogiška arba lygiaverte tos pačios kokybės kita produkcija.
KARTU SU PASIŪLYMU TIEKĖJAS PRIVALO UŽPILDYTI IR PATEIKTI PRIDEDAMĄ VEIKLŲ SĄRAŠĄ.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 04.5.1-TID-R-516-61-0008 „Pėsčiųjų ir dviračių takų sutvarkymas Joniškio mieste"
II.2.14)

Papildoma informacija

Finansavimo šaltinis (-iai): Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos; Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos; Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo lėšos

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas, kad užtikrintų tinkamą sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Užsakovui užtikrinimą. Užtikrinimo suma - ne mažesnė nei 10 (dešimt) procentų nuo pradinės sutarties vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).
Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 60 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-11-03
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-11-03
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Paskelbimo data

2020-10-15

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?