CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC"
181705485
Lvovo g. 89-75
Vilnius
08104
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Gaižutytė
Telefonas: +370 68046457
El. paštas: jolantag@vaatc.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vaatc.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Juridinis asmuo, kuris yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pusiau požeminių konteinerių komplektuojamos dalys
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

44212380  -  Konstrukcijų dalys
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti pusiau požeminių konteinerių
komplektuojamas dalis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  43850.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

- I pirkimo dalis - pusiau požeminių Molok DOMINO konteinerių komplektuojamos dalys
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44212380  -  Konstrukcijų dalys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija ketina įsigyti Molok DOMINO konteinerių atsargines dalis, kurių preliminarūs kiekiai nurodyti pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

- II pirkimo dalis - pusiau požeminių Molok CLASSIC konteinerių komplektuojamos dalys
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44212380  -  Konstrukcijų dalys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija ketina įsigyti Molok CLASSIC konteinerių atsargines dalis, kurių preliminarūs kiekiai nurodyti pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti  atvirame konkurse
Paaiškinimas
Priimtas sprendimas vykdyti pirkimą skelbiamų derybų (be skelbimo) būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punktu: (i) atviram ar ribotam konkursui visi pateikti pasiūlymai yra nepriimtini, o (ii) pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos. Į derybas kviečiami visi vykusiam atviram ar ribotam konkursui pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų ir atitinkantys formalius pirkimo procedūros reikalavimus.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 154-376501
2020-640499

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: PS-210/2020

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: - II pirkimo dalis - pusiau požeminių Molok CLASSIC konteinerių komplektuojamos dalys

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-11-20
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Molok Ltd
2784446-5
Nosturikatu
FI

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  43850.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?