CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=545427
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Audito paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  516346
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79212100  -  Finansinio audito paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 2020, 2021 ir 2022 ataskaitinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinių (toliau – finansinių ataskaitų rinkinys) audito bei metinių pranešimų peržiūros paslaugos (toliau – Paslaugos). Perkamų Paslaugų kiekiai, savybės ir pirkimo objekto reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos (toliau – Paslaugų teikimo laikotarpis). Sutartis baigiasi pasibaigus Paslaugų teikimo laikotarpiui ir kai sutarties šalys tinkamai įvykdo visas iš sutarties kylančias prievoles. Sutarties pratęsimas nenumatytas. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo tinkamai suteiktas reikiamas Paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo PVM sąskaitos faktūros už suteiktas Paslaugas gavimo dienos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 60000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79212100  -  Finansinio audito paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 2020, 2021 ir 2022 ataskaitinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinių audito bei metinių pranešimų peržiūros paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 60000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo tinkamai suteiktas audito paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo PVM sąskaitos faktūros už suteiktas audito paslaugas gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Nepaisant to, kas bus nurodyta mokėjimo pavedimuose, Perkančiajam subjektui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį, trečiąja eile – palūkanoms apmokėti, jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:  
2016 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito Nr. VIII-1227 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-96.
III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, iki sutartyje nurodytų terminų nesuteikęs audito paslaugų, PS pareikalavus, nuo sekančios dienos moka PS 0,02 proc. audito paslaugų įkainio be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet nedaugiau nei 6,0 proc. audito paslaugų įkainio be PVM. Jei tiekėjas audito paslaugų nesuteikia iki einančių metų balandžio 5 d., tiekėjui gali būti skiriama 1 500,00 eurų bauda, o jei tiekėjas audito paslaugų nesuteikia iki balandžio 15 d., tiekėjui gali būti skiriama ir 5 000,00eurų bauda. Bauda(-os) gali būti išskaičiuota(-os) iš PS tiekėjui už suteiktas audito paslaugas mokėtinos sumos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-11-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-03-04
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-11-05
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-10-20
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?