CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
302705738
A.Jakšto g. 4
Panevėžys
35138
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Mažeikienė
Telefonas: +370 45502226
Faksas: +370 45424296
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.prsp.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=502284
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Medicininės įrangos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33124100  -  Diagnostikos prietaisai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkama: kraujo (hematologinis) analizatorius 1 vnt., automatiniai kraujospūdžio matavimo aparatai 29 vnt., metadono dozatorius 1 vnt.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kraujo (hematologinis) analizatorius
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33124100  -  Diagnostikos prietaisai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kraujo (hematologinis) analizatorius 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 90
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Jei prekės negali būti pristatytos ir sumontuotos laiku dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių ir Perkančiajai organizacijai raštu pateikus tai pagrindžiančius įrodymus, prekių pristatymo ir sumontavimo trukmė rašytiniu abiejų šalių susitarimu gali būti pratęsta 1 kartą ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr.08.1.3.-CPVA-R-609-51-0017 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Automatiniai kraujospūdžio matavimo aparatai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33123000  -  Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimo ir stebėjimo prietaisai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Automatiniai kraujospūdžio matavimo aparatai 29 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 90
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Jei prekės negali būti pristatytos ir sumontuotos laiku dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių ir Perkančiajai organizacijai raštu pateikus tai pagrindžiančius įrodymus, prekių pristatymo ir sumontavimo trukmė rašytiniu abiejų šalių susitarimu gali būti pratęsta 1 kartą ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr.08.1.3.-CPVA-R-609-51-0017 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Metadono dozatorius
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141626  -  Dozavimo rinkiniai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Metadono dozatorius 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 90
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Jei prekės negali būti pristatytos ir sumontuotos laiku dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių ir Perkančiajai organizacijai raštu pateikus tai pagrindžiančius įrodymus, prekių pristatymo ir sumontavimo trukmė rašytiniu abiejų šalių susitarimu gali būti pratęsta 1 kartą ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr.08.1.3.-CPVA-R-609-51-0017 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei Pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, bei subtiekėjai/subteikėjai) turi atitikti reikalavimus pašalinimo pagrindų nebuvimui, nurodytus pirkimo dokumentų 3 skyriuje. Tiekėjas Pasiūlyme turi pateikti tik užpildytą EBVPD, o reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Tiekėjas pristatyti ir sumontuoti prekes įsipareigoja ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.
2. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti prekes iki nurodyto termino pabaigos, skaičiuojami 0,02 % delspinigių nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną pavėlavimo dieną, kuriuos Tiekėjas įsipareigoja sumokėti. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
3. Užsakovui pažeidus Sutarties 3.3. punktą ir laiku neatsiskaičius su Tiekėju, Tiekėjui pareikalavimu Užsakovas moka jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos.
4. Užsakovas visas mokėtinas sumas sumoka Tiekėjui pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo elektroniniu būdu, naudojantis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis, dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-03-20
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-03-20
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A.Jakšto g. 4, Panevėžys.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Kadangi pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, susipažinti su pasiūlymais Komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžys
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?