CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Olga Gasevičienė
Telefonas: +370 38624180
Faksas: +370 38624189
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=500461
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  IAE Eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Garo katilinės technologinių įrenginių techninės priežiūros, remonto bei kompleksinių patikrinimų paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50500000  -  Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Garo katilinės technologinių įrenginių: elektros tiekimo įrenginių, kontrolės matavimo ir valdymo įrenginių, mechaninių įrenginių techninės priežiūros, remonto bei kompleksinių patikrinimų paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50500000  -  Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
VĮ Ignalinos atominės elektrinės teritorija (pagrindinis adresas: Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav.).
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Garo katilinės įrenginių techninės priežiūros paslaugos - 33 mėn.,
2. Garo katilinės įrenginių kompleksinių patikrinimų paslaugos - 800 val.,
3. Garo katilinės įrenginių remonto paslaugos - 860 val.
Nurodyti kiekiai yra maksimalūs.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 1095
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Ignalinos programos projektas: IAE eksploatavimo nutraukimo metinės veiklos ir su jomis susijusios išlaidos 2020 metams. Projekto kodas: 1A.19/01/ADA.20.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo ir jis yra tinkamas vykdyti veiklą. Tiekėjas privalo turėti teisę verstis garo katilinės technologinių įrenginių eksploatavimu (techninė priežiūra, remontas ir kompleksiniai patikrinimai); teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties vykdymas užtikrinamas netesybomis. Teikėjas, pirkėjui pareikalavus, moka pirkėjui 10 procentų nuo sutarties bendros preliminarios kainos eurais su PVM dydžio baudą dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Jeigu teikėjas vėluoja atlikti paslaugas, pirkėjas skaičiuoja 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų paslaugų vertės sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. Avansinis mokėjimas teikėjui nemokamas. Tarpiniai ir galutinis mokėjimai atliekami tik po to, kai pirkėjas patikrina atliktų paslaugų kokybę ir/ar kitus numatytus įsipareigojimus (jei buvo numatyta) ir abi šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Mokėjimas atliekamas remiantis teikėjo pateikta elektronine sąskaita faktūra/PVM sąskaita faktūra už faktiškai suteiktas paslaugas. Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-16
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 6  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-16
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., 30271 Visagino sav.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Stebėtojai į komisijos posėdžius nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama. Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei pažymos, diplomai, sertifikatai, pagrindžiantys teikėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar techniniai aprašai ar analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitiktį techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių ar anglų, ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių ar anglų, ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

VĮ Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k.
Visagino sav.
31152
LT
Telefonas: +370 38624180
El. paštas: iae@iae.lt
Faksas: +370 38624189

VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?