CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "GO Vilnius"
123641468
Gynėjų g. 14
Vilnius
01109
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Sutkienė
Telefonas: +370 61282191
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.govilnius.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=500378
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lankytojų bilietai į Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinius
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

92521000  -  Muziejų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

PO perka šias paslaugas: lankytojų bilietai į Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinius: Naująjį arsenalą, Senąjį arsenalą, Gedimino pilies bokštą, Vilniaus gynybinės sienos bastėją, Kazio Varnelio namus-muziejų ir Signatarų namus (toliau - Paslaugos)
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92521000  -  Muziejų paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

PO perka šias paslaugas: lankytojų bilietai į Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinius: Naująjį arsenalą, Senąjį arsenalą, Gedimino pilies bokštą, Vilniaus gynybinės sienos bastėją, Kazio Varnelio namus-muziejų ir Signatarų namus (toliau - Paslaugos)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos arba iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, su galimybe sutartį pratęsti papildomu šalių susitarimu 12 (dvylikai) mėnesių du kartus. Bendras sutarties galiojimo laikas ne ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Klientui nustačius, kad Paslaugų teikėjas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal Sutartį, Paslaugų teikėjas sumoka Klientui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą – 10 proc. netesybas nuo bendros Sutarties vertės.
Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Klientui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Paslaugų teikėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-03-09
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-03-09
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-24

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?