CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=554278
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Specializuotos biudžeto planavimo programinės įrangos ir jos įdiegimo pirkimas
Nuorodos numeris:  524672
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48442000  -  Finansinių sistemų programinės įrangos paketai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – specializuota biudžeto planavimo programinė įranga, skirta biudžeto planavimui ir stebėsenai (toliau – Programinė įranga), Programinės įrangos įdiegimas ir Perkančiojo subjekto darbuotojų mokymai, taip pat Programinės įrangos serverinė licencija ir vartotojų licencijos (toliau – Licencijos) bei Perkančiojo subjekto konsultavimas. Pirkimas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Programinės įrangos savybės ir reikalavimai, Programinės įrangos įdiegimo ir Perkančiojo subjekto darbuotojų mokymų, Licencijų ir Programinės įrangos techninio aptarnavimo reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Specializuotos biudžeto planavimo programinės įrangos su diegimo paslaugomis techninė specifikacija“.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 100000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48442000  -  Finansinių sistemų programinės įrangos paketai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – specializuota biudžeto planavimo programinė įranga, skirta biudžeto planavimui ir stebėsenai (toliau – Programinė įranga), Programinės įrangos įdiegimas ir Perkančiojo subjekto darbuotojų mokymai, taip pat Programinės įrangos serverinė licencija ir vartotojų licencijos (toliau – Licencijos) bei Perkančiojo subjekto konsultavimas. Pirkimas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 100000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 49
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Nėra.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, PS atsiskaitys mokėjimo pavedimais į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke: už Programinę įrangą ir jos įdiegimą – per 30 k.d. nuo s/f už PĮ ir jos įdiegimą gavimo dienos (s/f už PĮ ir jos įdiegimą tiekėjas PS pateiks tik šalims pasirašius PĮ perdavimo ir jos įdiegimo aktą;) už tiekėjo pateiktų Licencijų palaikymą – per 30 k.d. nuo s/f už Licencijų palaikymą gavimo dienos; už tiekėjo per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas konsultacijas – per 30 k.d. nuo s/f už tiekėjo per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas konsultacijas gavimo dienos. Visas s/f tiekėjas privalo pateikti IS „E. sąskaita“ priemonėmis. Nepaisant to, kas bus nurodyta mokėjimo pavedimuose, PS atlikus mokėjimus, įmokos pirmiausiai skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį, trečiąja eile – palūkanoms apmokėti, jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui per 5 d.d. nuo Sutartyje nurodyto termino pabaigos nepradėjus teikti Specifikacijos reikalavimų atitinkančio Licencijų palaikymo, nuo kitos po šio termino pabaigos dienos už kiekvieną uždelstą dieną Tiekėjui gali būti skiriama 100 Eur baudą. Tiekėjui per 10 d.d. nuo Sutartyje nurodyto termino pabaigos nepradėjus teikti Specifikacijos reikalavimų atitinkančio Licencijų palaikymo, nuo kitos po šio termino pabaigos dienos už kiekvieną uždelstą dieną Tiekėjui gali būti skiriama 200 Eur baudą. Jei Perkantysis subjektas Licencijų palaikymo laikotarpiu Tiekėjui pateikia 3 pagrįstas pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę pretenziją Tiekėjui gali būti skiriama papildoma 100 Eur bauda. Bauda ar baudos gali būti išskaičiuota (-os) iš Perkančiojo subjekto Tiekėjui mokėtinos sumos. Tiekėjas privalo atlyginti Perkančiajam subjektui kitus jo patirtus tiesioginius nuostolius dėl netinkamo Licencijų palaikymo kokybės padarinių ar netinkamai vykdomų Tiekėjo įsipareigojimų.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-01-07
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-05-06
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-01-07
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kuris vyks UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?