CVPP

Skelbimas, susijęs su papildoma informacija, informacija apie neužbaigtą procedūrą arba pataisa

I dalis: Perkančioji organizacija (institucija)

I.1)

Pavadinimas, adresai ir kontaktiniai duomenys

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
304740061
Šv. Ignoto g. 6
01144  Vilnius
LT
Kam: Rasa Vyšniauskienė
Telefonas: +370 52785045
El. paštas: rasa.vysniauskiene@kam.lt
I.2)

Perkančiosios įstaigos tipas

Perkančioji organizacija

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai :

Vikšrinių transporterių M113 A1/A2 ir M113/M577 G3 remonto paslaugos

II.1.2)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Per 12 mėnesių pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį planuojama remontuoti iki 116 vikšrinių transporterių M113 A1/A2 ir M113/M577 G3 paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 1 034 100,00 Eur su PVM. Perkančioji organizacija numato pirkimo sutarties pratęsimo galimybę 2 kartus tomis pačiomis sąlygomis.

II.1.3)

Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl. CPV)

Pagrindinis žodynas
50630000   Karinių transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribota procedūra
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Elektroniniu būdu teikiamų skelbimų nuoroda

Skelbimo nuoroda:  2019-694493
IV.2.3)

Skelbimas, su kuriuo yra susijusi ši publikacija

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 191-465289
IV.3.2)

Skelbimas, su kuriuo yra susijusi ši publikacija

2019-694493
IV.2.4)

Skelbimo originalo išsiuntimo data:

2019-10-02

VI dalis: Kita informacija

VI.1)

Šio skelbimo tikslas:

Nebaigta procedūra
VI.2)

Informacija apie nebaigtą paskyrimo procedūrą

Pirkimo procedūra buvo paskelbta nesėkminga
Sutartis gali būti paskelbta iš naujo
VI.4)

Kita papildoma informacija:

Pirkimo procedūros baigtos vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 28 str. 5 d. 2 p. atmetus vienintelį gautą pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2020-03-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?