CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr.3
Vilnius
09601
LT
Asmuo ryšiams: Lilija Adamovičienė
Telefonas: +370 52112434
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilnius.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=502855
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus miesto ypatingos kategorijos gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Vilniaus miesto ypatingos kategorijos gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
Su riboto konkurso būdu atrinktais kandidatais bus vykdomi atnaujinti varžymai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vilniaus miesto ypatingos kategorijos gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos apima:
- Techninio, darbo arba techninio darbo statinių (pastatų) projektų parengimo paslaugas su inžineriniais tinklais (vandentiekio tinklais, nuotekų šalinimo tinklais);
- Statinių griovimo projektų, aprašų parengimo paslaugas;
- Statinio ar/ir jų patalpų paskirties keitimo projektinę dokumentaciją;
- Kultūros paveldo objektų tvarkybos projektinės dokumentacijos parengimą;
- Statinio projektų vykdymo priežiūros paslaugų vykdymą;
- Statinių projektinių siūlymų parengimą;
- Dokumentacijos skirtos specialiųjų architektūros reikalavimų gavimo parengimą;
- Statinių ar jų patalpų interjero koncepcijos sukūrimą;
- Statinių interjero stiliaus vadovo parengimą (brandbook);
- Kraštovaizdžio architektūros projektų ir susijusio dokumentacijos parengimą;
- Su planuojamos ūkinės veiklos vykdymu susijusias konsultacijas, dokumentų parengimą ir procedūrų atlikimą (poveikio aplinkai vertinimą, strateginio pasekmių aplinkai vertinimą, oro ir triukšmo modeliavimą ir pan.);
- Projektų įgyvendinimui reikalingas aplinkosaugos konsultacijas;
- Statinių ar jų elementų ekspertizes ar kitų statinių būklės vertinimo paslaugas;
- Projekto parengimui reikalingų techninių ir energetinių auditų atlikimą;
-Topografinius, geologinius (geotechninius), kultūros paveldo taikomuosius ir kitus tyrinėjimus, kurie reikalingi parengti projektus;
- Priešprojektinėje stadijoje projekto įgyvendinimo galimybių, alternatyvių, kaštų skaičiavimų, projektų atsipirkimo ir pagrįstumo, inžinerinių sprendinių vertinimą ir analizių atlikimą;
- Teritorijų planavimo, žemės paskirties, servitutų nustatymo, žemės naudojimo sąlygų, sklypų formavimo konsultacijos ir kitos teritorijų planavimui reikalingos dokumentacijos parengimą;
- Teritorijų išvystymo ir su jų planavimu susijusias konsultacijas ir dokumentacijos parengimą;
- Projektinės dokumentacijos BIM aplinkoje parengimą;
- Kitas su projekto perengimo veikla susijusios paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)

Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Numatomas kandidatų skaičius: 10
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:
Nurodyta pirkimo dokumentuose.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su paraiška užpildytą EBVPD turi pateikti:
- paraišką pateikęs kandidatas;
- kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei paraišką pateikia tiekėjų grupė;
- kiekvienas kitas ūkio subjektas (subtiekėjas ar trečiasis asmuo), kurių pajėgumais, t. y. siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad paslaugų teikimo laikotarpiui preliminariosios ir pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu arba banko garantija (sutarties sąlygų vykdymo garantijos forma pateikta 10 priede) 10 000 EUR sumai.
Jei Paslaugų teikėjas nesuteikia Paslaugų Grafike nustatytais terminais pagal kiekvieną Projekto dalies etapą arba pradelsia Sutarties 2.1. p. nustatytą bendrą Projekto parengimo iki statybos leidžiančio dokumento gavimo terminą, Paslaugų teikėjas Kliento raštišku reikalavimu moka Klientui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo šioje Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės su PVM.
Atsiskaitymai su tiekėjais nurodyti sutarties sąlygose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribotas konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:  10
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-14
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037

VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?