CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Uždavinė
Telefonas: +370 42669162
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=506469
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pastatų, esančių Upytės g. 1, Joniškio mieste paskirties keitimo ir kapitalinio remonto projektinės dokumentacijos parengimas ir projekto vykdymo priežiūra
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektinė dokumentacija, kurią sudaro: pastatų, esančių Upytės g. 1, Joniškio m. architektūros konstrukcijų ir polichromijos tyrimų atlikimas, projektinių pasiūlymų parengimas, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra privalo būti atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais (įstatymais, statybos techniniais ir paveldo tvarkybos reglamentais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimą ir statybą kultūros paveldo objektuose). Pagrindinis pastatas yra kultūros paveldo objektas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2483. Prie jo funkciniu ryšiu sujungtas nuo pat pastato statybos pradžios (1911 metai) seniausias, išlikęs iki šių dienų Joniškio parapijos špitolės pastatas. Šiuo metu vykdomos pastatų vertingųjų savybių tikslinimo procedūros.
Pirkimui skirtų lėšų suma – 15 000,00 Eur su PVM.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Joniškio r. sav., Joniškio m., Upytės g. 1.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektinė dokumentacija, kurią sudaro: pastatų, esančių Upytės g. 1, Joniškio m. architektūros konstrukcijų ir polichromijos tyrimų atlikimas, projektinių pasiūlymų parengimas, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra privalo būti atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais (įstatymais, statybos techniniais ir paveldo tvarkybos reglamentais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimą ir statybą kultūros paveldo objektuose). Pagrindinis pastatas yra kultūros paveldo objektas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2483. Prie jo funkciniu ryšiu sujungtas nuo pat pastato statybos pradžios (1911 metai) seniausias, išlikęs iki šių dienų Joniškio parapijos špitolės pastatas. Šiuo metu vykdomos pastatų vertingųjų savybių tikslinimo procedūros.
Pirkimui skirtų lėšų suma – 15 000,00 Eur su PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Teikėjas turi pasiūlyti projekto vadovą, turintį teisę teikti statinių projektų rengimo paslaugas kultūros paveldo statiniuose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) % sutartyje nurodytos bendros sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos, po sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.
Atsiskaitymo su tiekėju tvarka: už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdama į tiekėjo sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-17
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-17
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
76299
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-04-01

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?