CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
132340880
Pramonės pr. 11 A
Kaunas
51327
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Pavlovskienė
Telefonas: +370 69523677
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://vilmu.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Miškininkystė

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Visuotinės navigacinės ir padėties nustatytmo sistemos įrenginiai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

38112100  -  Visuotinės navigacinės ir padėties nustatymo sistemos (GPS arba lygiavertės)
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Įranga miškų įveisim plotų/ribinių linijų nustatymui bei GIS medžiagos paruošimui
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  98010.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38112100  -  Visuotinės navigacinės ir padėties nustatymo sistemos (GPS arba lygiavertės)
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Savanorių pr. 176, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

prekės bus įsigyjamos pagal PO poreikį pagal fiksuotą įkainį
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 019-041089
2020-696819

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VP-20-45

Pavadinimas: Visuotinės navigacinės ir padėties nustatytmo sistemos įrenginiai

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-05-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Geodezija 3D"
304770364
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  98010.00  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  98010.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr.40
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, nordamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ir veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis LT Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo prikimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?