CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Linas Želvys
Telefonas: +370 52394708
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=514807
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuoma
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48624000  -  Asmeninių kompiuterių (PC) operacinių sistemų programinės įrangos paketai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuoma Microsoft korporatyvinės sutarties pagrindu, garantuojant nenutrūkstamą licencijų galiojimą iki 2022 m. birželio 30 d. (įskaitytinai), užtikrinančią UAB „Vilniaus viešasis transportas“ būtinos programinės įrangos legalumą ir paslaugas, susijusias su Licencijų nuoma. Perkamų Licencijų orientaciniai kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, savybės ir reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Licencijų nuomos laikotarpis – nuo pirmos Licencijos pateikimo dienos iki 2022 m. birželio 30 d. imtinai. Licencijų nuomos laikotarpio pratęsimas nenumatytas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 330000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48624000  -  Asmeninių kompiuterių (PC) operacinių sistemų programinės įrangos paketai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žolyno g.15, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuoma Microsoft korporatyvinės sutarties pagrindu, garantuojant nenutrūkstamą licencijų galiojimą iki 2022 m. birželio 30 d. (įskaitytinai), užtikrinančią UAB „Vilniaus viešasis transportas“ būtinos programinės įrangos legalumą ir paslaugas, susijusias su Licencijų nuoma.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 330000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-06-30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, Perkančiajam subjektui užsakius reikiamų Licencijų reikiamą kiekį ir Nuomotojui pateikus užsakytas Licencijas – Nuomotojui suteikus prieigas perkančiajam subjektui naudotis Prekėmis, o Nuomininko atstovui Licencijų priėmimo-perdavimo akte parašu patvirtinus, kad prieigos naudotis Prekėmis suteiktos, už Licencijų nuomą iki Licencijų galiojimo laikotarpio pabaigos Perkantysis subjektas Nuomotojui sumokės per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Nuomotojas, Sutartyje nurodytais terminais uždelsęs pateikti bent vieną Licenciją ar Papildomą licenciją – uždelsęs suteikti bent vieną prieigą naudotis Prekėmis ar Papildomomis prekėmis, išskyrus, kai tai nutinka dėl Nuomininko kaltės, jam pareikalavus, nuo kitos dienos už kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną nesuteiktą Licenciją ar Papildomą licenciją – už kiekvieną nesuteiktą prieigą naudotis Prekėmis ar Papildomomis prekėmis atskirai moka 50 Eur baudą.
Jei Nuomotojas per Sutartyje nurodytus terminus neištaiso pretenzijoje nurodytų trūkumų, t. y. nepateikia tinkamų Licencijų – nesuteikia tinkamų prieigų naudotis Prekėmis, laikoma, kad Licencijos, dėl kurių yra surašyta pretenzija, yra nepateiktos ir už šias Nuomotojo tą dieną nepateiktas konkrečias Licencijas ar pateiktas netinkamas Licencijas Nuomotojui nemokės.
Jei Nuomininkas Sutarties galiojimo laikotarpiu Nuomotojui pateikia 5 pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę Nuomininko pretenziją gali būti skiriama 100 Eur bauda.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-02
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-09-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-02
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdyje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?