CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Uždavinė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=522762
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos pastato centrinio šildymo sistemos modernizavimas ir prijungimas prie centralizuotų šilumos tinklų
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos pastato centrinio šildymo sistemos modernizavimo ir prijungimo prie centralizuotų šilumos tinklų techninio darbo projekto parengimas. Projektuojami konstruktyvai:
1.1. Šiluminė trasa (pagal UAB „Fortum Joniškio energija“ pateiktas technines sąlygas ir rekomenduojamą šiluminės trasos įrengimo schemą);
1.2. Šilumos punktas;
1.3. Šilumos tiekimo įranga pastato viduje (magistralinis vamzdynas, stovai, radiatoriai).
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka statybą leidžiančio dokumento gavimas.
3. Šildymo sistemos modernizavimo ir prijungimo prie centralizuotų šilumos tinklų darbų atlikimas.
4. Dokumentų, reikalingų statinio užbaigimo aktui įforminti, parengimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39715210  -  Centrinio šildymo įrenginiai
45232140  -  Centrinio šildymo vamzdžių tiesimo darbai
71321200  -  Šildymo sistemų projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus g. 3, Joniškio miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos pastato centrinio šildymo sistemos modernizavimo ir prijungimo prie centralizuotų šilumos tinklų techninio darbo projekto parengimas. Projektuojami konstruktyvai:
1.1. Šiluminė trasa (pagal UAB „Fortum Joniškio energija“ pateiktas technines sąlygas ir rekomenduojamą šiluminės trasos įrengimo schemą);
1.2. Šilumos punktas;
1.3. Šilumos tiekimo įranga pastato viduje (magistralinis vamzdynas, stovai, radiatoriai).
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka statybą leidžiančio dokumento gavimas.
3. Šildymo sistemos modernizavimo ir prijungimo prie centralizuotų šilumos tinklų darbų atlikimas.
4. Dokumentų, reikalingų statinio užbaigimo aktui įforminti, parengimas.
Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti užpildytą pirkimo sutarties projekto 2 priedą „Kalendorinis grafikas“.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos pastato centrinio šildymo sistemos modernizavimo ir prijungimo prie centralizuotų šilumos tinklų atskirai pirkti projektavimo paslaugų ir statybos darbų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos nėra galimybės, kadangi gautą finansavimą iš Valstybės biudžeto reikia įsisavinti iki gruodžio 5 d.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas privalo turėti teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 % nuo bendros Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir galioja per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Rangovo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“ priemonėmis pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo dienos. Šią Sutartį numatoma finansuoti iš Valstybės biudžeto lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl nurodytas apmokėjimo terminas 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-07-15
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-07-15
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
4. Perkančioji organizacija nenumato organizuoti susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?