CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
191676548
Švitrigailos g. 10
Vilnius
03223
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Balaišienė
Telefonas: +370 52394425
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ndt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=523001
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vairavimo mokymo judėjimo negalią turintiems neįgaliesiems vairavimo mokyklose paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80411000  -  Vairavimo mokyklų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

B kategorijos transporto priemonės vairavimo mokymo (kursų) judėjimo negalią turintiems neįgaliesiems vairavimo mokykloje paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80411000  -  Vairavimo mokyklų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

B kategorijos transporto priemonės vairavimo mokymo (kursų) judėjimo negalią turintiems neįgaliesiems vairavimo mokykloje paslaugos. Planuojamas paslaugų gavėjų skaičius 2020 metais – ne mažiau kaip 35 asmenys. 1 mokymų dalyvio mokymų trukmė – ne ilgesnė kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo mokymų pradžios.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 28264.46  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2021-01-01
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Perkančioji organizacija pasilieka teisę pratęsti pirkimo sutartį tomis pačiomis sąlygomis ne daugiau kaip 2 kartus ir ne ilgiau kaip po 12 mėnesių. Pirkimo sutartis bus pratęsiama tik tokiu atveju, jei perkančioji organizacija manys, kad pratęsti pirkimo sutartį tikslinga ir gaus finansavimą paslaugoms iš valstybės biudžeto lėšų 2021 ir 2022 metams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Šalys sutinka mokėti po 0,03 procento delspinigių nuo sumos, kuria neįvykdyti įsipareigojimai, už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 5 (penkis) procentai nuo Sutarties vertės.
Jei Užsakovas Sutartį vienašališkai nutraukia Sutarties 12.2.1-12.2.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui 2.000,00 Eur (dviejų tūkstančių eurų 00 centų) baudą, kuri Šaliu susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir Užsakovui atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kurių ši bauda nekompensuoja.
Jei Vykdytojas Sutartį nutraukia Sutarties 12.5 papunktyje nurodytais atvejais, Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui 2.000,00 Eur (dviejų tūkstančių eurų 00 centų) baudą , kuri Šaliu susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir Vykdytojui atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kurių ši bauda nekompensuoja.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-07-13
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-07-13
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir dabro ministerijos, Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?