CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos universitetas
211951150
H.Manto g. 84, Klaipėda
Klaipėda
92294
LT
Asmuo ryšiams: Arūnė Vitkauskienė
Telefonas: +370 46398927
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ku.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=536654
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SU STUDIJŲ INFORMACINE SISTEMA SUDERINTA INFORMACINĖ PLATFORMA
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48211000  -  Platformų suderinamumo programinės įrangos paketai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Su studijų informacine sistema suderintos informacinės platformos kūrimo, diegimo ir pritaikymo Perkančiosios organizacijos poreikiams paslaugos, jos eksploatavimui reikalingų licencijų įsigijimas.Universiteto informacinės platformos tikslai:
Teikti bendro pobūdžio universiteto informaciją Užsakovo bendruomenei: darbuotojams, studentams, partneriams;
Teikti specifinę studentams aktualią informaciją jiems patogiu būdu.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72210000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Su studijų informacine sistema suderintos informacinės platformos kūrimo, diegimo ir pritaikymo Perkančiosios organizacijos poreikiams paslaugos, jos eksploatavimui reikalingų licencijų įsigijimas.Universiteto informacinės platformos tikslai:
Teikti bendro pobūdžio universiteto informaciją Užsakovo bendruomenei: darbuotojams, studentams, partneriams;
Teikti specifinę studentams aktualią informaciją jiems patogiu būdu.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Klaipėdos universitete vykdomų studijų kokybės gerinimas ir universiteto valdymo tobulinimas atliepiant miesto ir regiono poreikius“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-01-0002

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų III skyriuje.
2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama šių konkurso sąlygų 3 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu Pardavėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nurodytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių/Paslaugų mokėtinos sumos pagal Sutartį už kiekvieną termino praleidimo dieną. Priskaičiuota suma gali būti išskaičiuota iš mokėtinų sumų.
Jeigu ne dėl Pirkėjo kaltės Pardavėjas vėluoja pateikti Prekes/Paslaugas daugiau nei 30 kalendorinių dienų, Pirkėjas, raštu įspėjęs Pardavėją, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti baudą lygią 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-29
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-12-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-29
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Klaipėdos universitetas, Viešųjų pirkimų skyrius, 302 kab., H. Manto g. 84, Klaipėda
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra atliekama tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?