CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos"
124644360
Žolyno g. 15, Vilnius
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Aurelija Peleckaitė
Telefonas: +370 52709339
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniustransport.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=540147
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Atsiskaitymo bekontaktėmis mokėjimo kortelėmis (cEMV) Vilniaus viešajame transporte paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66110000  -  Bankų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Atsiskaitymo bekontaktėmis mokėjimo kortelėmis (cEMV) Vilniaus viešajame transporte paslaugų pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66110000  -  Bankų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Atsiskaitymo bekontaktėmis mokėjimo kortelėmis (cEMV) Vilniaus viešajame transporte paslaugų pirkimas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 84
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Tiekėjas Sutartyje numatytais atvejais gali įsigyti iš Tiekėjo Paslaugų sąraše (žr. pirkimo sąlygų 6 priedo 2 priedą) nenurodytų, tačiau su Pirkimo objektu susijusių paslaugų, neviršijant 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties vertės. Už Paslaugų sąraše (žr. pirkimo sąlygų 6 priedo 2 priedą) nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias paslaugas, bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo paslaugų teikimo vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  - Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Pirkime taikomi pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, nurodyti pirkimo dokumentuose.
- Tiekėjas turi turėti teisę verstis finansinėmis paslaugomis, kurios reikalingos pirkimo sutarčiai įvykdyti. Perkančioji organizacija pati patikrins, ar Tiekėjas turi reikiamoms finansinėms paslaugoms teikti reikiamą licenciją, naudodamasi Lietuvos banko oficialioje interneto svetainėje (www.lb.lt) neatlygintinai prieinamais skelbiamais duomenimis, jeigu šias paslaugas teiksiantis subjektas įsteigtas Lietuvos Respublikoje. Tikrinami pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dieną skelbiami duomenys. Jeigu nurodytas finansines paslaugas teiksiantis subjektas įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje, tačiau ne Lietuvos Respublikoje, turi būti pateikiama jo įsisteigimo valstybėje nurodytoms finansinėms paslaugoms teikti licencijas išduodančios institucijos šias paslaugas teiksiančiam subjektui išduota licencija.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

- Sutarties nuostatos, įskaitant sutarties įvykdymo užtikrinimo priemones, nurodytos pirkimo dokumentuose (pirkimo sąlygų 6 priedas „Pirkimo sutarties projektas“).
- Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Sutarties 3.1 p. nurodytų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos turi pateikti neatšaukiamą, besąlyginį pirmojo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba užstatą bei visus lydinčius dokumentus (originalus). Paslaugų teikėjas, teikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, jį pateikia Sutarties galiojimo terminui ir 1 mėnesio po Sutarties termino pabaigos laikotarpiui. Reikalaujamas tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 (penki) procentai nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties 4.3 punkte.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-11-03
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 6  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-11-03
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
Vilnius, Žolyno g. 15, 305A kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į Perkančiosios organizacijos banko sąskaitą Nr. LT147044060007642185, esančią AB SEB banke, užstatą arba pateikti banko garantiją (elektronine arba popierine forma) 5 000,00 EUR (penkių tūkstančių eurų) sumai. Jeigu pasiūlymo užtikrinimui pervedamas užstatas, pavedimo paskirtyje turi būti nurodytas pirkimo pavadinimas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?