CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos"
124644360
Žolyno g. 15, Vilnius
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Donata Stirbienė
Telefonas: +370 52709339
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniustransport.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Išmaniosios integracinės atsiskaitymų platformos (techninė ir programinė įranga) įdiegimo ir priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

31710000  -  Elektroninė įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

IIAP, susidedančios iš techninės ir programinės įrangos, įdiegimas ir jos priežiūros paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66110000  -  Bankų paslaugos
72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

IIAP, susidedančios iš techninės ir programinės įrangos, įdiegimas ir jos priežiūros paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tiekėjo siūlomi neprivalomi funkcionalumai (T1)  /  Lyginamasis svoris:  balai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tiekėjo sukurtos / valdomos sistemos teikiamų paslaugų faktinė apkrova (T2)  /  Lyginamasis svoris:  balai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Įrangos garantinio aptarnavimo trukmė, mėnesiais (T3)  /  Lyginamasis svoris:  balai
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  eurais
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonė
„Darnaus judumo priemonių diegimas“.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 001-000184
2019-630384

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Išmaniosios integracinės atsiskaitymų platformos (techninė ir programinė įranga) įdiegimo ir priežiūros paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į Perkančiosios organizacijos banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0764 2185, esančią AB SEB banke, 50000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų) sumą arba pateikti banko garantiją (elektronine arba popierine forma) 50000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų) sumai. Banko garantija turi būti išduota finansų įstaigos, kuriai suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimosi reitingas ne mažesnis kaip B2 (Moody‘s) arba B (Standart&Poor’s, Fitch). Jei Lietuvos Respublikoje veikiantis komercinis bankas arba užsienio bankas ar jo filialas neturi savarankiško reitingo, vertinamas šį banką ar filialą patronuojančio banko reitingas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia,
alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?