CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno rajono savivaldybės administracija
188756386
Savanorių pr. 371
Kaunas
49500
LT
Asmuo ryšiams: Dovilė Kėkštienė
Telefonas: +370 37305553
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.krs.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=536588
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Maisto produktų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

15800000  -  Įvairūs maisto produktai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami maisto produktai, skirti įvairioms Kauno rajono savivaldybės šventėms, kitiems numatytiems sveikinimams, posėdžių, susitikimų, konferencijų, pasitarimų svečiams priimti ir pan.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 36776.86  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

I pirkimo dalis - įvairūs maisto produktai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

15321000  -  Vaisių sultys
15510000  -  Pienas ir grietinėlė
15981000  -  Mineralinis vanduo
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami įvairūs maisto produktai (konditerijos gaminiai iš cukraus, šokoladas, sausainiai, arbata, kava, cukrus, mineralinis vanduo, vaisių sultys, grietinėle kavai) skirti įvairioms Kauno rajono savivaldybės šventėms, kitiems numatytiems sveikinimams, posėdžių, susitikimų, konferencijų, pasitarimų svečiams priimti ir pan.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 35123.97  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių su galimybe pratęsti sutartį 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių, bet ne ilgiau nei bus nupirkta Prekių už 42 500,00 Eur su PVM (35 123, 97 Eur be PVM).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

II pirkimo dalis - vaisiai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

15300000  -  Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami įvairūs vaisiai, skirti įvairioms Kauno rajono savivaldybės šventėms, kitiems numatytiems sveikinimams, posėdžių, susitikimų, konferencijų, pasitarimų svečiams priimti ir pan.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1652.89  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių su galimybe pratęsti sutartį 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių, bet ne ilgiau nei bus nupirkta Prekių už 2000,00 Eur su PVM (1652,89 Eur be PVM).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1) Informacijai patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD). EBVPD pasiekiamas adresu https://ec.Europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt. Tiekėjai turi pateikti EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
2) Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti – teisę vykdyti maisto tvarkymo veiklą, t. y. tiekėjas turi būti registruotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų sąraše.
Iš Tiekėjo nereikalaujama pateikti jokių kvalifikacijos atitikimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija pati tikrins Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje skelbiamus duomenis (https://vmvt.lt/maisto-sauga/kontrole/ukio-subjektu-registrai). Perkančioji organizacija duomenis tikrins paskutinei dokumentų pagal EBVPD pateikimo dienai.
Tuo atveju, jeigu dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, ji turi teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) išduotą pažymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo), patvirtinantį arba paneigiantį šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.
3) Tiekėjas nėra įtrauktas į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą, skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje.
Iš tiekėjo nereikalaujama pateikti jokių kvalifikacijos atitikimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija pati tikrins Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje skelbiamus duomenis (https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-sauga-ir-kokybe/patikimi-nepatikimi-subjektai/nepatikimi-maisto-tvarkymo?language=lt). Perkančioji organizacija duomenis tikrins paskutinei dokumentų pagal EBVPD pateikimo dienai.
Tuo atveju, jeigu dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacinės sistemos
techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, ji turi teisę prašyti tiekėjo pateikti laisvos formos deklaraciją.
Jei tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas sutarties įvykdymą užtikrina netesybomis (bauda). Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
Perkančioji organizacija, nepagrįstai uždelsusi nustatytu laiku atsiskaityti už pristatytas Prekes, Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui 0,03 proc. delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
Tiekėjas, Sutartyje nurodytu laiku nepristatęs Prekių, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, moka Perkančiajai organizacijai 0,03 proc. dydžio sutartinės kainos delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-28
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-28
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Kauno rajono savivaldybės administracija

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A.Mickevičiaus g.18
Kaunas
44312
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Žr. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrių.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-16
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?