CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Vilniaus šilumos tinklai
124135580
Spaudos g. 6-1
Vilnius
05132
LT
Asmuo ryšiams: Aurelija Žvynakytė
Telefonas: +370 67219561
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.chc.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Absorbcinio šilumos siurblio įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui techninio projektavimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71323200  -  Įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Absorbcinio šilumos siurblio įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui techninio projektavimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  68302.08  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71323200  -  Įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Absorbcinio šilumos siurblio įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui techninio projektavimo paslaugos
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Atsižvelgiant į tai, kad pirkime dalyvavo tik vienas suinteresuotas dalyvis, bei remiantis 2020 m. liepos 15 d. gautu Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymu dėl ekonominio naudingumo balų skaičiavimo, kai pirkime yra tik vienas suinteresuotas dalyvis, UAB „Sweco Lietuva” ekonominio naudingumo balas neskaičiuotas, kaip numatyta Pirkimo specialiųjų sąlygų 9.2 punkte

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 167-405694
2020-626627

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT-1110

Pavadinimas: Absorbcinio šilumos siurblio įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui techninio projektavimo paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-11-26
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

UAB „Sweco Lietuva”
301135783
Vilnius
LT

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  68302.08  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis:  3 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Esant poreikiui teiktų geologinių tyrimų paslaugas

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?