CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Aušrotė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=542162
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Žagarės dvaro sodybos namo Jaunimo g. 1, Žagarės m. tvarkybos darbų ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninio darbo projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės parengimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71319000  -  Ekspertų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šiuo metu rengiamas Žagarės dvaro sodybos namo Jaunimo g. 1, Žagarės m. tvarkybos darbų ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninis darbo projektas. Preliminari projekto sudėtis (numatomos rengti projekto dalys: bendroji [BD]; sklypo sutvarkymo (sklypo planas) [SP]; architektūrinė [SA]; konstrukcijų [SK]; vandentiekio ir nuotekų šalinimo [VN]; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo [ŠVOK (bendras): Š, V, OK, VOK]; elektrotechnikos [E]; elektroninių ryšių (telekomunikacijų) [ER]; apsauginės signalizacijos; [AS]; gaisro aptikimo ir signalizavimo [GSS]; Preliminari statybos montavimo darbų kaina – 800 000 Eur. Parengus statinio, kuris yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė, techninį darbo projektą būtina atlikti paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę. Ši ekspertizė turi būti atlikta iki statinio projekto bendrosios ekspertizės ir jos išvados pateikiamos projekto bendrosios ekspertizės rangovui kartu su ekspertuojamu projektu.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71319000  -  Ekspertų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jaunimo g. 1, Žagarė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šiuo metu rengiamas Žagarės dvaro sodybos namo Jaunimo g. 1, Žagarės m. tvarkybos darbų ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninis darbo projektas. Preliminari projekto sudėtis (numatomos rengti projekto dalys: bendroji [BD]; sklypo sutvarkymo (sklypo planas) [SP]; architektūrinė [SA]; konstrukcijų [SK]; vandentiekio ir nuotekų šalinimo [VN]; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo [ŠVOK (bendras): Š, V, OK, VOK]; elektrotechnikos [E]; elektroninių ryšių (telekomunikacijų) [ER]; apsauginės signalizacijos; [AS]; gaisro aptikimo ir signalizavimo [GSS]; Preliminari statybos montavimo darbų kaina – 800 000 Eur. Parengus statinio, kuris yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė, techninį darbo projektą būtina atlikti paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę. Ši ekspertizė turi būti atlikta iki statinio projekto bendrosios ekspertizės ir jos išvados pateikiamos projekto bendrosios ekspertizės rangovui kartu su ekspertuojamu projektu. Paslaugos atliekamos vadovaujantis PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ nuostatomis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartį nutraukus dėl tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas, užsakovui pareikalavus, sumoka užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo sutarties kainos.
Už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas užsakovas atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos apmokėjimui gavimo dienos.
Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su sutartyje nurodytais subtiekėjais.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-16
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-10-01

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?