CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Auksė Kumponienė
Telefonas: +370 34947562
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=505339
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

TIEKĖJO, APRŪPINANČIO ASMENIS, GAUNANČIUS SOCIALINES IŠMOKAS NEPINIGINE FORMA, PREKĖMIS BEI SUTEIKIANČIO GALIMYBĘ ATSISKAITYTI UŽ PREKES IR PASLAUGAS SOCIALINE KORTELE, PARINKIMAS.
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

85321000  -  Administracinės socialinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – tiekėjo, aprūpinančio asmenis, gaunančius socialines išmokas nepinigine forma, prekėmis bei suteikiančio galimybę atsiskaityti už prekes ir paslaugas socialine kortele, parinkimas (toliau – Paslaugos). Bendra pasiūlymo kaina (skirta tik pasiūlymams vertinti bei palyginti) neturi viršyti 620,00 EUR su PVM. Perkamų paslaugų savybės ir komplektacija nustatyta pateiktose techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 2 priedas). Tiekėjas privalės sudaryti galimybes savo parduotuvėse asmenims socialinėmis kortelėmis atsiskaityti už prekes (išskyrus alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, loterijos bilietus) ir paslaugas (elektros energijos tiekimą, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, centralizuotai tiekiamą būsto šildymą ir karštą vandenį, dujų tiekimą, šiukšlių išvežimą) bei padengti mokesčių priėmimo paslaugos mokestį.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85321000  -  Administracinės socialinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonavos miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – tiekėjo, aprūpinančio asmenis, gaunančius socialines išmokas nepinigine forma, prekėmis bei suteikiančio galimybę atsiskaityti už prekes ir paslaugas socialine kortele, parinkimas (toliau – Paslaugos). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamų paslaugų apimčiai. Bendra pasiūlymo kaina (skirta tik pasiūlymams vertinti bei palyginti) neturi viršyti 620,00 EUR su PVM. Perkamų paslaugų savybės ir komplektacija nustatyta pateiktose techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 2 priedas). Tiekėjas privalės sudaryti galimybes savo parduotuvėse asmenims socialinėmis kortelėmis atsiskaityti už prekes (išskyrus alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, loterijos bilietus) ir paslaugas (elektros energijos tiekimą, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, centralizuotai tiekiamą būsto šildymą ir karštą vandenį, dujų tiekimą, šiukšlių išvežimą) bei padengti mokesčių priėmimo paslaugos mokestį. Tiekėjas privalės savo sąskaita pagaminti ir perkančiajai organizacijai pateikti socialines magnetines atsiskaitomąsias korteles, skirtas socialinių išmokų pervedimui asmenims, kuriems Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje yra paskirtos socialinės išmokos nepinigine forma. Šia kortele asmenys galės atsiskaityti už jų įsigytus maisto produktus, kitas būtinas prekes ir komunalinius mokesčius bei mokesčių priėmimo paslaugas. Tiekėjas perkančiosios organizacijos užsakytų socialinių kortelių turėtojams turės suteikti vienodo dydžio pasiūlyme (konkurso sąlygų 1 priedas) nurodytą nuolaidą (proc.) kiekvienai perkamai prekei bei suteikiamai mokesčių priėmimo paslaugai. Socialine kortele bus galima atsiskaityti tik esant teigiamam sąskaitos likučiui. Perkančioji organizacija numato maksimalią pervedamų į socialines korteles socialinių išmokų nepinigine forma sumą – 595000,00 EUR be PVM per 36 mėn., tačiau perkančioji organizacija neįsipareigoja pervesti visos numatytos maksimalios sumos (ji bus pervedinėjama pagal poreikį).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 595000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir deklaruodamas, kad jis ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka reikalavimus tiekėjams (pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu taikytina, kvalifikacijos reikalavimus, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus) pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, neturi pateikti EBVPD.
EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/, o užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo:
Tiekėjas;
Kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas remtis subtiekėjo pajėgumais vadinasi remtis pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija, kad atitiktų konkurso sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus).
Tiekėjas turi teisę verstis prekybos veikla. Tiekėjo (juridinio asmens) įstatų/nuostatų dalies kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis prekybos veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis prekybos veikla.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Užsakovas, atlikdamas mokėjimo pavedimą, privalo nurodyti išankstinės sąskaitos numerį. Užsakovui mokėjimo pavedime nurodžius teisingą išankstinės sąskaitos numerį ir pervedus pinigų sumą, sutampančią su išankstinėje sąskaitoje nurodyta suma, Paslaugų teikėjas socialines korteles papildo nurodytomis sumomis sutartyje numatyta tvarka.
Delspinigių dydis 0,02% nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.
Numatoma bauda 5 proc. pradinės sutarties vertės

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-10
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-06-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-10
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradiniame susipažinime su pasiūlymais tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?