CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
188683671
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius
LT-01118
LT
Asmuo ryšiams: Elmyra Vysockaja
Telefonas: +370 60845530
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lrkm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=524700
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

PAMINKLO ANTANUI SMETONAI SUKŪRIMO IR JO PRIEIGŲ PRIE PASTATO GEDIMINO PR. 13, VILNIUJE, ĮRENGIMO MENINĖS-ARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS KONKURSAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Konkurso tikslas: išrinkti geriausiai meninius, urbanistinius, architektūros ir funkcinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose, atitinkančią Paminklo Antanui Smetonai sukūrimo ir jo prieigų prie pastato Gedimino pr. 13, Vilniuje, įrengimo meninę-architektūrinę idėją.
Konkurso uždaviniai, susiję su idėjiniais, meniniais, urbanistiniais, architektūriniais ir funkciniais projektavimo aspektais:
- įamžinti Antano Smetonos atminimą bei aktualizuoti jo reikšmę Lietuvai, sukuriant pagarbų, socialiai paveikų, tęsiantį iškilių tautos asmenybių pagerbimo tradicijas, sprendinį;
- tinkamai reprezentuoti Antaną Smetoną įamžinančios vietos turinį ir esmę, prisidedanti prie istorijai atviros visuomenės ugdymo;
- išnagrinėti paminklinio objekto sukūrimo projektuojamoje teritorijoje galimybes ir sukurti meninį-architektūrinį-urbanistinį sprendimą, geriausiai tinkantį projektuojamame sklype ir atitinkantį projektinei teritorijai galiojančius reglamentus ir projektavimo programą (žr. 5 priedą „Techninė užduotis”);
- suprojektuoti paminklinį objektą, derantį prie esamos urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema ir užtikrinant jų vizualinį sąryšingumą su esamais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais, išsaugant miestui ir visuomenei svarbius vizualinius erdvinius rakursus.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

1. K1 - kontekstualumas, lyginamasis svoris 20 % (x 0,2 - vertinimo procentinė dalis);
2. K2 - socialinis paveikumas, lyginamasis svoris 20 % (x 0,2 - vertinimo procentinė dalis);
3. K3 - estetika 30 %, , lyginamasis svoris 30 % (x 0,2 - vertinimo procentinė dalis);
4. K4 - kuriamos aplinkos kokybė, , lyginamasis svoris 20 % (x 0,2 - vertinimo procentinė dalis);
5. K5 - projekto ekonominis pagrįstumas, , lyginamasis svoris 10 % (x 0,2 - vertinimo procentinė dalis).
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-02
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Šio konkurso I-ą, II-ą, III-ią, IV-ą ir V-ą vietas užėmusiems dalyviams bus įteiktos šios premijos:
I-os vietos laimėtojui skiriama 5000 Eur,
II-os - 3000 Eur,
III-ios - 2000 Eur,
IV-os - 1000 Eur,
V-os - 1000 Eur.
IV.3.2)

Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams

Už dalyvavimą projekto konkurse nėra numatytas atlygis.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  ne
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?