CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
191717258
A. Vivulskio g. 13
Vilnius
03162
LT
Asmuo ryšiams: Almantas Bakutis
Telefonas: +370 65638916
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sppd.lt/lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=556581
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Licencijavimo proceso analizės parengimo bei licencijavimo proceso tobulinimo ir programinės įrangos funkcionalumų praplėtimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72240000  -  Sisteminės analizės ir programavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas vykdomas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD) įgyvendinat projektą „Socialinės globos įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, įdiegiant administracinės licencijavimo paslaugos kokybės gerinimo priemones“, projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0015 (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonę „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti socialinės globos įstaigų veiklos ir SPPD teikiamų paslaugų kokybę, įdiegiant administracinės licencijavimo paslaugos kokybei gerinti skirtas priemones.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 67472.21  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72240000  -  Sisteminės analizės ir programavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

I dalis. Licencijavimo proceso, įskaitant ir jam naudojamą Socialinės globos licencijavimo elektroninę priemonę (toliau - SGLEP), analizės parengimo paslaugos. Analize siekiama išskirti tobulintinas sritis bei optimizuoti visą socialinės globos įstaigų licencijavimo procesą, išskiriant galimus sprendimus proceso efektyvinimui. Pirmiausia, bus peržiūrima visa veiksmų eiga nuo socialinės globos įstaigos kreipimosi į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą licencijai gauti iki licencijos išdavimo / atsisakymo išduoti. Bus siekiama išsigryninti sritis, kurias reikia efektyvinti ir kaip įmanoma labiau optimizuoti perkeliant įvairius procesus į SGLEP, sumažinant žmogiškųjų išteklių naštą, klaidų tikimybę ir rankiniu būdu atliekamą darbą, kurio šiame procese yra ypatingai daug. Pagal analizės metu gautas išvadas bus tobulinamas visas licencijavimo procesas, teikiami pasiūlymai jo reglamentavimo pakeitimams ir rengiama reikalavimai SGLEP funkcionalumų praplėtimui.
II dalis. Licencijavimo proceso tobulinimo ir programinės įrangos funkcionalumų praplėtimo paslaugos - SGLEP funkcionalumų visam procesui gerinti ir tobulinti įsigijimas, SGLEP veikimo lauko praplėtimas, remiantis atliktos analizės išvadomis. Siekiama užtikrinti efektyvesnį paraiškos licencijai pateikimą, įstaigų pildomą paraišką-klausimyną perkeliant į elektroninę erdvę, dokumentų pateikimą elektroninėje priemonėje, automatišką formų pildymą su galimais pasirinkimais, paslaugų teikimo vietų adresų automatinį generavimą sistemoje.
III dalis. Tikslinės grupės mokymų paslaugos - apmokyti 12 Departamento darbuotojų. Mokymai privalo apimti visus tobulintus SGLEP funkcionalumus ir suteikti jo dalyviams praktinius naudojimo įgūdžius
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 67472.21  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Socialinės globos įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, įdiegiant administracinės licencijavimo paslaugos kokybės gerinimo priemones“, projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0015

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai bei ūkio subjektai, kurių kvalifikacija ar pajėgumais (jei taikoma) tiekėjas remiasi, pateikia užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų pradinės sutarties vertės.
Jei Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų delspinigius nuo nesuteiktų ir (ar) nepataisytų Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-01-12
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-01-12
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?