CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB 'Investicijų ir verslo garantijos'
110084026
Konstitucijos pr. 7
Vilnius
09308
LT
Asmuo ryšiams: Jūratė Strakšienė
Telefonas: +370 69424734
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.invega.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Uždaroji akcinė bendrovė, atitinkanti viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 25 d. 2 p.
I.5)

Pagrindinė veikla

Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Paramos priemonių NUMOK ir TURAP programų vystymo bei palaikymo paslaugos
Nuorodos numeris:  Programų vystymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Paramos priemonių NUMOK ir TURAP programų vystymo bei palaikymo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  250000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius, Konstitucijos pr. 7
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Covid-19 paramos verslui priemonių NUMOK ir TURAP programų vystymo ir palaikymo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
  • Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų
Paaiškinimas
1) LR Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolu Nr. 14 pritarta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – EIMIN) parengtam skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planui. Vėliau priemonių plane numatytoms priemonėms finansuoti skirtos lėšos buvo paskirstomos konkrečioms finansinės paramos priemonėms. LR Vyriausybė ir EIM atskirais sprendimais nusprendė įgyvendinti konkrečias finansinės paramos priemones, pavedant jas įgyvendinti INVEGAI skubos tvarka. 2) Per laikotarpį nuo š.m. balandžio 10 d. iki š.m. birželio 5 d. INVEGAI buvo pavesta tiesiogiai (nepasitelkiant finansinių tarpininkų) įgyvendinti NUMOK ir TURAP priemones, kurios iš anksto nebuvo planuotos. 3) Šiuo metu yra atlikti priemonių NUMOK ir TURAP pakeitimai, kurie reikšmingai koreguoja suprogramuotus vertinimo ir sprendimų priėmimo procesus ir atliekamus patikrinimus, taip pat yra suteikta galimybė daugeliui pareiškėjų pakartotinai kreiptis dėl paraiškų, kurios buvo atmestos, patikslinimo, pakartotino vertinimo ir jų tenkinimo. Taip pat būtina praplėsti funkcionalumus, numatant galimybę sutarčių dėl NUMOK ir TURAP sąlygų keitimų atlikti esamų IT instrumentų pagalba;
- yra reali tikimybė, kad LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir ateityje papildomai koreguos NUMOK ir TURAP sąlygas, kurios turės įtakos paraiškų pateikimo ir vertinimo procesui, vertinimo ir/ sprendimų priėmimo bei realizavimo procesui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 punktu,
- VPĮ 71 str. 1 dalies 3 punktu „<...> būna pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme nustatytais terminais <...>“,
- VPĮ 72 str. 1 dalimi „<...> Viešųjų pirkimų tarnybos sukimas nereikalingas, jeigu perkančioji organizacija numato paskelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą ir informaciją apie tai nurodo pirkimo dokumentuose arba jeigu pirkimas atliekamas pagal šio įstatymo 71 str. 1 dalies 1,3 punktus ar 4 dalį“, ir atsižvelgiant į tai, kad:
- paramos priemonių NUMOK ir TURAP paraiškų teikimo bei vertinimo programų vystymo bei programinės įrangos sistemų palaikymo paslaugas būna įsigyti per įmanomai trumpiausią laiką tam, kad pareiškėjų teikiamų paraiškų gavimas, jų vertinimas ir paramos teikimas pagal priemonių NUMOK ir TURAP vyktų nenutrūkstamai ir pagal pakeistus priemonių aprašus;
- tik esamas IT instrumentų kūrėjas ir vystytojas (UAB Fintegry) yra objektyviai pajėgus atlikti reikiamus pakeitimus per trumpiausią įmanomą terminą, užtikrinti nenutrūkstamą programų veiklą ir priežiūrą, nes jam yra žinomi IT instrumentų programiniai kodai, panaudoti techniniai sprendimai ir kita know-how informacija, susijusi su veikiančiais IT instrumentais, siūloma šių paslaugų tarptautinį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu CVP IS priemonėmis, nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą leidimo, tačiau paskelbiant ex ante skaidrumo skelbimą.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 212-519647
2020-611172

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 4.26.4-241

Pavadinimas: Paramos priemonių NUMOK ir TURAP programų vystymo bei palaikymo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-10-23
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Fintegry"
302305605
Sporto g. 18
Vilnius
09238
LT

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  250000.00  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  250000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Patikslinamas neteisingai suformuotas skelbimas TED Nr. 2020/S 233-575716, paskelbtas 2020-11-27, skelbimo kodas 2020-615595.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?